HR Excellence in Science

Veřejné zakázky

 

Profil zadavatele BC AV ČR, v. v. i. :


https://www.tenderarena.cz/profily/Biologickecentrum_AVCR

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu - Polygon VN Věstonická

Vlivem mimořádných klimatických událostí (bouře se silným větrem) došlo k mírnému poškození kamenného opevnění ostrova. Tyto poruchy nemají vliv na stabilitu konstrukce jako celku, nicméně je nutné je opravit. Dále, ve vazbě na probíhající ornitologický monitoring, bude provedena úprava koruny ostrova pro zlepšení podmínek hnízdění.

Na základě místního šetření a prohlídky ostrova dne 10.8.2022 Bylo řešiteli výzkumného úkolu doporučeno provést některá doplnění a úpravy ostrova.

Dále se provede instalace monitorovacích bodů. Které budou sloužit pro následné geodetické měření a pro sestavení podrobného geotechnického modelu ostrova. Geodetické měření bude prováděno v intervalu cca 21 dní a průběžně (po 2 měsících) vyhodnocováno. Model bude sloužit k interpretaci sedání a případných deformací ostrova vybudovaného z materiálu (výrobku) – solidifikovaný stabilizát. Vyhodnocení modelu bude sloužit jako podklad pro následnou úpravu konstrukcí protiabrazních opatření pod a v kontaktu s vodou ve vodních nádržích.

Veškeré informace k veřejné zakázce naleznete v přílohách.

Nabídky je možné podávat do 21. 9. 2022 do 12:00 hod.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×