HR Excellence in Science

Mentoring

 

One to one mentoring

Pro koho je program určen

 


Co je mentoring

Mentoring je proces sdílení informací, rad a podpory od zkušenějších mentorů a mentorek s méně zkušenými, tzv. mentees. Tento proces umožňuje začínajícím vědcům rychleji nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě nebo ve studiu. Mentoringové programy pro Ph.D. studenty a postdoktorandy v České republice odstartovali v Národním kontaktním centru (NKC).

 

Výhody plynoucí z mentoringu

Pro mentees:

 • Získávání zkušeností
 • Možnost učit se a rozvíjet své dovednosti
 • Stanovení si cílů
 • Motivace
 • Rychlejší dosahování úspěchů
 • Nezainteresovaná zpětná vazba
 • Nové zajímavé kontakty

Pro mentora:

 • Rozšiřování svých dosavadních kontaktů
 • Možnost podílet se na rozvoji začínající vědkyně, začínajícího vědce
 • Příležitost podívat se na svět z jiného úhlu pohledu
 • Zlepšovat své komunikační dovednosti

Mentoring je běžnou součástí dalšího odborného rozvoje mladých vědců na vědeckých a výzkumných institucích. V západní Evropě probíhá mentoring často již na základních a středních školách s cílem pomoct žákům a studentům zvládnout každodenní potíže a motivovat je k dalšímu studiu, nebo práci.

Mentoringové programy pro začínající vědce fungují například v těchto institucích:

 


Mentoring v Biologickém centru

Mentoringový program probíhá v rámci projektu ABERA.

One to one mentoring

Jedná se o podporu rozvoje kariéry začínajících vědkyň a vědců v biologických oborech zprostředkováním kontaktu s mentorem z Biologického centra nebo jiné instituce podobného zaměření z ČR nebo ze světa.

Program trvá alespoň 10 měsíců a četnost setkání nebo frekvence elektronické komunikace je na domluvě obou stran – menteeho i mentora.

Program začíná úvodním workshopem, předpokládaný termín je 25.2.2021, počet mentees je omezen na 15.

Chceš se zapojit do mentoringového programu a nastartovat svoji vědeckou kariéru?

Máš to ve svých rukou! Informace dostupné na tina.vrabcova@bc.cas.cz

 

Pro koho je program určen?

 • PhD studenty a postdoky pracující na BC

Chceš být mentorem na BC?

Z řad vědeckých pracovníků hledáme mentory pro začínající vědce.

Co to obnáší?

Chuť navázat nový kontakt a komunikovat dle svých časových možností a potřeby menteeho

Informace dostupné na tina.vrabcova@bc.cas.cz

 


Mentoringové aktuality na BC

Ohlédnutí za 2. ročníkem mentoringového programu

2. ročník Mentoringového programu byl zakončen závěrečným setkáním mentees. Zpětná vazba na celý proces byla velmi pozitivní, níže vybíráme pár vyjádření od účastníků programu.

Priscila, ENTU

“I originally joined the program driven by the desire to search for a way out of academia and to make connections with peers that experienced the same.

However, throughout the mentoring process and networking provided by the program I found, instead, my somewhat lost passion for science and I realized that is possible to find great conditions for research and creative work in Academia. Truly, no system is perfect, but regardless of what we

choose to be in this life, we must think outside the box and take it into our hands to make it successful.”

Sentiko, ENTU

Regular meetings with mentor helped him to focus on his tasks and gave him beneficial advice and feedback regarding results, analysis, sample evaluation. Now is he prepared for submit paper in journal in March.

Faydima, UMBR

„I appreciated the program, which showed me that before the final aim and goal, I must research enough and find out all the prerequisites for that one. Fulfill them and then step into the main journey.

However, I am satisfied with the program because first, with the guidance and help of a mentor, I found out what gaps I have. How much I must work on the basis and backgrounds and then go to the main road.“

The 2nd cycle of the Mentoring program was finished by Closing meeting with mentees. Their feedback from program and whole process was very positive. You can read the feedback from some of the mentees below.

__________________________________________________________________

Mentoringový program 2023

Už teď je možné hlásit se do mentoringového programu, který začne v lednu 2023. Program trvá 6 měsíců a je určen především pro aktivní Ph.D. studenty a postdoky pracující na BC.

Mentoring je proces sdílení informací, rad a podpory od zkušenějších mentorů a mentorek s méně zkušenými, tzv. mentees.

Jak program probíhá:

Úvodní workshop (pod vedením Mgr. Kateřiny Cidlinské, Ph.D. a Mgr. Kateřiny Machovcové, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR) – identifikace a analýza cílů.

Mentor – buď si mentora najdeš sám/sama, nebo ti s hledáním aktivně pomůžeme, může být přímo z BC nebo z jiné instituce v ČR nebo ze zahraničí v rámci Evropy.

Mentoring – sdílení zkušeností, rady, zpětná vazba na osobních schůzkách, přes maily nebo telefonáty – forma a četnost je na domluvě s mentorem.

Výjezd do zahraničí (u zahraničních mentorů) – náklady spojené s cestou za mentorem jsou hrazené z projektu ABERA.

Závěrečné setkání – červen 2023, společná schůzka s mentees a zhodnocení přínosu na základě stanovených cílů na úvodním workshopu.

Program je vysoce individuální, slouží k nastartování vědecké kariéry, pomáhá s orientací v akademickém prostředí a umožňuje poznávat nové lidi. Vyžaduje však vlastní proaktivní přístup, iniciativu a vůli pracovat na sobě. Do mentoringového programu se registruj přes email: tina.vrabcova@bc.cas.cz

 

Mentoringový program 2022

Biologické centrum spouští nový mentoringový program, který začne v únoru 2022. Program trvá 10 měsíců a je určen především pro aktivní Ph.D. studenty a postdoky pracující na BC.

Mentoring je proces sdílení informací, rad a podpory od zkušenějších mentorů a mentorek s méně zkušenými, tzv. mentees.

Jak program probíhá:

Úvodní workshop (pod vedením Mgr. Kateřiny Cidlinské, Ph.D. a Mgr. Kateřiny Machovcové, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR) – identifikace a analýza cílů.

Mentor – buď si mentora najdeš sám/sama, nebo ti s hledáním aktivně pomůžeme, může být přímo z BC nebo z jiné instituce v ČR nebo ze zahraničí v rámci Evropy.

Mentoring – sdílení zkušeností, rady, zpětná vazba na osobních schůzkách, přes maily nebo telefonáty – forma a četnost je na domluvě s mentorem.

Výjezd do zahraničí (u zahraničních mentorů) – náklady spojené s cestou za mentorem jsou hrazené z projektu ABERA.

Závěrečné setkání – prosinec 2022, společná schůzka s mentees a zhodnocení přínosu a progesu na základě stanovených cílů na úvodním workshopu.

Program je vysoce individuální, slouží k nastartování vědecké kariéry, pomáhá s orientací v akademickém prostředí a umožňuje poznávat nové lidi. Vyžaduje však vlastní proaktivní přístup, iniciativu a vůli pracovat na sobě.

Do mentoringového programu je možné hlásit se už teď. Registrace přes email: tina.vrabcova@bc.cas.cz


Mentoringový program 2021

Úvodní mentoringový workshop je úspěšně za námi

V únorovém vydání Zpravodaje jsme zmiňovali pozvánku na mentoringový workshop. Dne 25.2.2021 proběhl úvodní mentoringový workshop pro Ph.D. studenty a postdoktorandy pod vedením paní Kateřiny Cidlinské, Ph.D. a paní Kateřiny Machovcové, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR.

Úvodní workshop proběhl online a účastnilo se ho 10 aktivních zájemců. Mentees dostali cenné rady a jsou ve fázi oslovování a hledání mentorů. Program bude trvat 10 měsíců, v průběhu kterých bude mentee s mentorem v kontaktu, dle vzájemné potřeby. Celý proces je postaven na dobrovolnictví a chuti pomáhat druhým. Taky je to v mnoha případech i začátek zajímavé spolupráce a oboustranně přínosné interakce, protože v každém věku člověk může být mentorem i mentorovaným – pořád se můžeme učit nové věci a předávat své zkušenosti dál.

 

Mentoring ve vědecké kariéře  

Dne 5.11.2020 měla u nás na BC proběhnout akce s názvem Mentoring ve vědecké kariéře

Jejím cílem mělo být představení konceptu a přínosu mentoringu ve vědeckých institucích, vysvětlení rozdílu v kompetencích školitele a mentora a představení připravovaného mentoringového programu na BC. 

Své zkušenosti z pozice jak mentora, tak menteeho (mentorovaného) měli přiblížit Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR, Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Kateřina Falk, Ph.D. z Technické univerzity v Drážďanech a Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Propagační akce měla za cíl oslovit především PhD studenty a postdoktorandy zaměstnané na BC, studenty Jihočeské univerzity startující svoji vědeckou kariéru a vědecké pracovníky BC. 

I když byla akce kvůli aktuální epidemické situaci v souvislosti s covid-19 a navazujícími vládním opatřením zrušena, přednášky pro vás natočíme a budeme je postupně zveřejňovat na webových stránkách BC, Facebook a na YouTube kanál Biologického centra do mentoringového playlistu.

Mentoring je na prestižních institucích a univerzitách běžnou součástí odborného rozvoje vědeckých pracovníků, proto jsme prostřednictvím akce Mentoring ve vědecké kariéře chtěli mentoringový proces přiblížit před tím, než oficiálně spustíme vlastní mentoringový program.  

V návaznosti na zveřejněna videa odstartuje Mentoringový program na BC Úvodní workshop pod vedením paní doktorky Cidlinské v únoru 2021. Sledujte proto náš web/FB/plakáty. Program má pomoct začínajícím vědcům ujasnit si své cíle, nastavit si priority a vybrat si svého mentora.  

CZ 

EN

 


Přednášky

 

1) Mentoring – efektivní nástroj rozvoje jednotlivců a institucí

2) How mentoring helps

3) Mentoring  O rozdílech mezi mentorem a školitelem

4) Mentoring and science career

 

25.2.2021 začínáme s mentoringem i na BC. Chceš se zúčastnit úvodního workshopu? Napiš email na tina.vrabcova@bc.cas.cz

 

1) Mentoring – efektivní nástroj rozvoje jednotlivců a institucí

První z našich videopříspěvků o mentoringu bude na téma Mentoring – efektivní nástroj rozvoje jednotlivců a institucí. Mentoring, jako moderní přístup k profesnímu a osobnímu rozvoji představí paní Kateřina Cidlinská, Ph.D z Psychologického ústavu AV ČR.

O Kateřině:

 • Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
 • Je zakladatelkou prvního českého celorepublikového mentoringového programu pro doktorandy a postdoktorandy
 • Zasazuje se o praktickou podporu rozvoje akademických kariér začínajících vědkyň a vědců
 • Zabývá se výzkumem akademických drah, pracovních podmínek a genderových nerovností ve vědě
 • Mezi lety 2017-19 předsedala Evropské síti mentoringových programů ve vědě EUMENT-NET
 • V uplynulých čtyřech letech působila jako předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů.

 

Mentoring, jako moderní přístup k profesnímu a osobnímu rozvoji představí paní Kateřina Cidlinská, Ph.D z Psychologického ústavu AV ČR.

 

2) How mentoring helps

Druhé video o mentoringu pro vás nahrála Vladimíra Petrákova, Ph.D z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Ve videu s názvem “How mentoring helps” popíše svojí zkušenost s mentoringem.

O Vlaďce:

 • Doktorát získala na ČVUT a Fyzikálním ústavu v oboru biomedicínské inženýrství.
 • V letech 2016 – 2019 působila jako Humboldt Fellow na Svobodné univerzitě v Berlíně, kde se zabývala plasmonicky zesílenými fluorofory a superrozlišovací mikroskopií.
 • Od ledna 2021 zakládá na Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského výzkumnou skupinu
 • Je jednou ze zakladatelek organizace Czechpats in Science, která propojuje české vědce v zahraničí.
 • Má čtyři děti.

 

How mentoring helps

 

3) Mentoring – O rozdílech mezi mentorem a školitelem

Mentoring se stává v ČR čím dál populárnější, a to nejen na univerzitách nebo vědecko-výzkumných institucích. O tom, jak mentoring pomáhá mladým lidem hledat svoji cestu a získávat praktické informace vám za skupinu Aktivní studenti poví jedna ze zakladatelů společnosti SOCIDE Anna Rojková.

O rozdílech mezi mentorem a školitelem a co mentorství může nabídnout mladému vědeckému pracovníkovi bude mluvit polární ekoložka Mgr. Marie Šabacká, PhD. z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, která jako mentorka působí od jara 2020.

Na projekt Aktivní studenti se můžete podívat na https://socide.cz/

O Marii:

 • Studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • PhD v oboru Ekologie a Environmentální studie – Montana State University, Bozeman, USA
 • Výzkum zaměřen na život ve studených pouštích v Antarktidě
 • Postdoktorandské pozice na British Antarctic Survey, Cambridge, UK, poté University of Bristol, UK
 • Od ledna 2020 pracuje jako vedoucí Centra Polární Ekologie na JČU

 

Mentoring – O rozdílech mezi mentorem a školitelem

 

4) Mentoring and science career

V posledním z připravovaných videí shrne Kateřina Falk, Ph.D. její vědeckou kariéru, v průběhu které vícekrát vystřídala pozici mentee i mentorky. Jak sama tvrdí: „Je důležité uvědomit si, že v každém věku může být člověk mentor i mentee“.

O Kateřině:

 • zabývá se fyzikou plazmatu, interakcemi hmoty s výkonnými lasery,
 • studovala na Imperial College London a doktorát získala na Oxfordské univerzitě,
 • pracovala v Národní laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku,
 • podílela se na projektu supermoderního laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy,
 • dnes je vedoucí vlastní vědecké skupiny v Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf a přednáší na Technické Univerzitě v Drážďanech,
 • je nositelkou významných vědeckých ocenění, včetně ceny Britského Parlamentu „SET for Britain“ pro mladé vědce, zvláštního výročního ocenění vědeckých týmů v Los Alamos a českého Neuronu Impulzu,
 • je aktivní v popularizaci vědy,
 • účastnila se mnoha mentoringových programů jako mentorka i mentee, například programu pro mladé vědce a vědkyně Národního kontaktního centra Akademie věd (NKC), mentoringu na VŠCHT nebo British Chamber Commerce BCCG.

 

Mentoring and science career

 


Užitečné odkazy

 


Financováno v rámci projektu MŠMT OP VVV: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014649 ABERA

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×