HR Excellence in Science

Instrukce před odjezdem

Výjezd na zahraniční stáž se řídí Směrnicí o cestovních náhradách, dostupnou na Intranetu v záložce Pracovní cesty.

  1. Před vycestováním se seznamte se Směrnicí o cestovních náhradách a příslušnými dodatky.
  2. Stáhněte si formulář „Cestovní příkaz – zahraniční“ a vyplňte 1. část – „Návrh na vyslání na pracovní cestu“. Ten je nutné pak vytisknout, vyplnit, podepsat a nechat podepsat i Vašim nadřízeným (ředitelem ústavu). Pokud je Vaše cesta spolufinancovaná i z jiného zdroje, je potřeba, aby formulář podepsaly i osoby, které zodpovídají za úkol, ze kterého bude Vaše služební cesta spolufinancována. Podepsaný Návrh na vyslání odneste na sekretariát příslušného ústavu. 
  3. Pokud se z jakéhokoliv důvodu změnil termín Vaší zahraniční pracovní cesty, sdělte tuto skutečnost neprodleně Mgr. Tině Vrabcové.  
  4. Všichni zaměstnanci BC mají automaticky sjednané cestovní pojištění. Certifikát k tomuto pojištění, stejně jako kartičku pro asistenční službu, si vezměte s sebou na zahraniční cestu. Detaily cestovního pojištění pro zaměstnance a dokumenty ke stažení jsou uvedeny zde.
  5. Nejpozději 30 dnů před odjezdem je potřeba zažádat o vystavení formuláře A1. V tomto kroku kontaktujte Personální úsek - Ing. Vendula Aubrechtová
  6. Průběh zahraniční cesty bude popsán v Závěrečné grantové zprávě, kterou je nutné odevzdat nejpozději 10 dnů po návratu. Instrukce pro podání Závěrečné grantové zprávy jsou shrnuty v Pravidlech Grantového programu BC na záložce Závěrečné zprávy.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×