HR Excellence in Science

FAQ

Co je to duševní vlastnictví?
(první dvě otázky ještě nemají odpověď):

Proč je tak důležité chránit duševní vlastnictví?
(první dvě otázky ještě nemají odpověď):

Jaké podmínky musí být splněny pro udělení patentu?
Aby bylo možno žádat o udělení patentu, je třeba splnit tři hlavní podmínky vynálezu:

 • novost z hlediska současného stavu techniky (tj. nové pro celý svět, neexistuje o nich žádná uveřejněná zmínka)
 • musí být výsledkem vynálezecké činnosti, tj. nemůže zřejmým způsobem vyplývat ze stavu techniky,
 • musí být průmyslově využitelný, tj. opakovaně využitelný při hospodářské činnosti.

Kdy použít ochranu patentem?

 • pro světově jedinečné řešení, s dlouhodobou perspektivou využitelnosti

Kdy použít ochranu užitným vzorem?

 • pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů získat ochranu rychleji než cestou patentu (měsíce vs. roky v případě patentu)
 •  pokud potřebujete technické řešení jednorázově zpeněžit
 • pokud technické řešení nesplňuje kritéria pro udělení patentu, nebo se patentování nevyplatí

Která technická řešení nelze chránit patentem ani užitným vzorem?

 • pouhé nápady, které nelze využít v praxi
 • objevy, vědecké teorie a matematické metody
 • estetické výtvory
 • plány
 • pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
 • podávání informací
 • software jako takový (ale algoritmy dosahující technických výsledků ano)
 • obchodní metody
 • léčebné terapeutické postupy, odrůdy rostlin atd.

Čeho se nedopouštět při úvahách o podání přihlášky vynálezu?

 • Žádné zveřejňování před podáním přihlášky (tj. žádné články, tiskové zprávy, prezentace, poutače či diskuse na konferencích, žádné zmínky na blozích)
 • Žádný prodej výrobků nesoucích prvky daného vynálezu před podáním přihlášky
 • Žádné přednášky nebo prezentace před podáním přihlášky, pokud nebyla zavřena dohoda o mlčenlivosti (non-disclosure agreement)
 • Včas vyhledejte odborné poradenství!
 • Podejte přihlášku dříve než ostatní!

Jak vypadá patentový spis?
Bibliografické informace - vynálezce, majitel, datum podání, technologická třída, apod.
Anotace - cca. 150 slov sloužících jako pomůcka pro vyhledávání ve věci jiných přihlášek vynálezu
Popis - shrnutí současného stavu techniky (tj. známé existující technologie) problém, který je vynálezem řešen objasnění a alespoň jeden způsob praktického využití vynálezu
Nároky - definují rozsah patentové ochrany
Nákresy - ilustrují nároky a popis

Kde zažádat o udělení patentu?
Národní patentové úřady

 • národní patent je platný pouze v zemi, ve které byl udělen
 • o udělení patentu mohou žádat i občané jiných států
 • jednoleté prioritní období pro dodatečné přihlášky

Evropský patentový úřad

 • evropský patent je ekvivalentem národních patentů v zemích, ve kterých byl udělen (země platnosti volí přihlašovatel)
 • jednou přihláškou můžete pokrýt až 37 zemí

Prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)

 • stačí jedna přihláška pokrývající více než 140 zemí
 • po počáteční fázi podstoupí mezinárodní přihláška mnohé národní patentové průzkumy

Rozhodnutí podmíněná finančními výdaji mohou být zpožděna až o 30-31 měsíců od podání přihlášky (např. rozhodnutí o volbě zemí, kde má patent platit). Žádný mezinárodní patent neexistuje!

Co vše můžete získat hledáním v patentových databázích?
Mnohé informace jsou dostupné pouze v patentových spisech 80% informací nalezeno pouze v patentech!)
Mnohá skvělá řešení lze získat zdarma řešení obsažená v patentové dokumentaci:

90% již lze bezplatně využívat, pouze 10% je chráněno25% úsilí vynaloženého na výzkum a vývoj je zbytečně vynaloženo na vynálezy, které již byly učiněny nezačínejte s vlastním vývojem, dokud neprovedete důkladnou rešerši

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×