HR Excellence in Science
Celkem nalezeno: 94 záznamů
Borovec J., Sirová D., Adamec L. (2012) Light as a factor effecting the concentration of simple organics in the traps of aquatic carnivorous Utricularia species. Fundamental and Applied Limnology 181: 159–166..
Hejzlar J., Borovec J., Kopáček J., Turek J., Volková A. (2012) Dlouhodobý vývoj živinového znečištění v povodí nádrže Orlík [Long-term trends of nutrient pollution in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 35–42.
Krása J., Janotová B., Bauer M., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J. (2012) Zdroje splavenin v povodích a jejich eutrofizační potenciál [Sources of transported sediment from the catchment and its eutrophication potential]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 53–56.
Lapka M., Cudlínová E., Borovec J., Hejzlar J., Políčková B., Švejdarová H. (2012) Socioekonomické zájmy a možnosti snížení zátěže vod v povodí nádrže Orlík fosforem [Socio-economic interests and possibilities to decrease phosphorus loads to surface waters the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 95–100.
Očásková I., Boček R., Průša L., Borovec J., Sládek M., Fatková J., Vyterna P. (2012) Strategický plán rozvoje svazku obcí regionu Písecko [The strategic plan for development of the Association of communities of the Písecko region]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 91–94.
Sirová D., Borovec J., Pîcek T., Adamec L., Nedbalová L., Vrba J. (2011) Ecological implications of organic carbon dynamics in the traps of aquatic carnivorous Utricularia plants. Functional Plant Biology 38: 583-593..
Borovec J., Hejzlar J., Jan J., Mošnerová P. (2010) Eutrofizační potenciál různých zdrojů fosforu v povodí VN Římov [Eutrophication potential of different sources of phosphorus in the Římov Reservoir catchment]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 47–52.
Borovec J., Sirová D., Mošnerová P., Rejmánková E., Vrba J. (2010) Spatial and temporal changes in phosphorus partitioning within a freshwater cyanobacterial mat community. Biogeochemistry 101: 323–333..
Hejzlar J., Borovec J., Jan J., Kopáček J., Mošnerová P., Potužák J., Rohlík V., Žaloudík J. (2010) Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? [Sources of eutrophication and water quality decline in the drinking water reservoir Karhov Internal loading or catchment processes?]. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2010, Praha, February 3–4, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–48–7:pp. 114–122.
Hejzlar J., Borovec J., Mošnerová P., Polívka J., Turek J., Volková A., Žaloudík J. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 1. principy, metodika, výsledky [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 1. Principles, methods, results]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 53–65.
Hejzlar J., Borovec J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 2. scénářová analýza pro návrh strategie snižování odnosu fosforu [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 2. Scenario analysis for proposal of strategy to decrease ph In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 67–80.
Jan J., Borovec J., Hejzlar J. (2010) Zpřesnění interpretace frakcionační analýzy P, Fe a Al v sedimentech [Sediment P, Fe, and Al fractionation analysis – interpretation improvement]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník konference Pitná voda, 10. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, May 17–20, 2010, W & ET Team, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–6854–8:pp. 323–328.
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Duras J., Fiala D., Beránková T., Dvořáková T., Martinec J., Strouhal L., Koudelka P., Mikšíková K., Vrána K., Ansorge L. (2010) Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem [Defining of eutrophication of standing water bodies caused by erosion phosphorus loads]. In: Sborník příspěvků z konference Krajinné inženýrství 2010, Praha, September 23–24, 2010. ČSKI, Praha, ISBN 978–80–903258–9–0:pp. 56–62.
Potužák J., Duras J., Borovec J., Rohlík V., Langhansová M., Kubelka A. (2010) První výsledky živinové bilance rybníku Rožmberk s posouzením vlivu na řeku Lužnici [First results of the fish pond Rozumberk nutrient mass-balance with considering of the influence on Luznice river]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 99–117.
Potužák J., Duras J., Borovec J., Rucki J. (2010) Rybníky Dehtář a Hejtman – látkové bilance [Fish ponds Dehtar and Hejtman – mass-balances]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 119–136.
Sirová D., Borovec J., Šantrůčková H., Šantrůček J., Vrba J., Adamec L. (2010) Utricularia carnivory revisited: plants supply photosynthetic carbon to traps. Journal of Experimental Botany 61: 99–103..
Borovec J., Hejzlar J., Jan J., Mošnerová P. (2009) Sedimenty údolní nádrže Orlík [Sediments of the Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 37–43.
Borovec J., Jarolímová Z., Jan J. (2009) Využití gelových minipeeperů při sledování složení pórové vody v sedimentech [Gel minipeeper as a tool for sediment porewater investigation]. In: Hucko, P. (ed), Zborník prednášok z V. konferencie s mezinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava, May 13–14, 2009. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava, ISBN 978–80–89062–61–4:pp. 161–168.
Sirová D., Borovec J., Černá B., Rejmánková E., Adamec L., Vrba J. (2009) Microbial community development in the traps of aquatic Utricularia species. Aquatic Botany 90: 129–136..
Borovec J. (2008) Metody snížení koncentrace „biodostupného“ fosforu v povodí a nádrži [Methods of lowering the concentration of bioavailable P in a reservoir and its watershed] In: Maršálek, B., Vinklárková, D., Maršálková, E. (eds.), Cyanobakterie 2008, Sborník konference. Brno, April 2–3, 2008, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3: pp. 94. 94.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×