HR Excellence in Science

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník
Oddělení mikrobiální ekologie vody
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje ++420-387772346, 387775872
jaroslav.vrba@prf.jcu.cz
39, BB346

Ostatní

- hydrobiologie, limnologie, acidifikace jezer, ekologická stechiometrie
- mikrobiální ekologie vody, kontinuální kultivace, bakterie v koloběhu dusíku
- extracelulární enzymy, rozklad organických látek, koloběh fosforu


2012–dosud profesor  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2007–2012 docent   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2002–2007 odborný asistent Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2006–dosud vědecký pracovník Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice
1990–2006 vědecký pracovník Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice
1988–1989 odborný pracovník Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice
1983–1987 vědecký aspirant Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice


Celkem nalezeno: 130 záznamů
Vrba J., Šorf M., Nedoma J., Benedová Z., Kröpfelová L., Šulcová J., Tesařová B., Musil M., Pechar L., Potužák J., Regenda J., Šimek K., Řeháková K. (2024) Top‑down and bottom‑up control of plankton structure and dynamics in hypertrophic fishponds. Hydrobiologia 851: 1095–1111.
DOI: 10.1007/s10750-023-05312-5
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Hekera P., Vrba J. (2023) Aquatic quillworts, Isoëtes echinospora and I. lacustris under acidic stress—A review from a temperate refuge. Ecology and Evolution 13: e9878.
DOI: 10.1002/ece3.9878
Petruželová J., Bojková J., Sychra J., de Donnová S., Vrba J., Polášková V., Seifert L., Šorfová V., Kopáček J. (2023) Accelerated recovery of lake macroinvertebrates in the third decade since the reversal of acidification. Science of the Total Environment 892: 164553.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.164553
de Donnová S., Petruželová J., Kintrová K., Šorfová V., Polášková V., Straka M., Vrba J., Bojková J. (2022) Rapid macroinvertebrate colonisation in restored channelised streams contiguous with natural stream reaches. Hydrobiologia 849: 4135–4152.
DOI: 10.1007/s10750-022-04928-3
Fott J., Nedbalová L., Brabec M., Kozáková R., Řeháková K., Hejzlar J., Šorf M., Vrba J. (2022) Light as a controlling factor of winter phytoplankton in a monomictic reservoir. Limnologica 95: 125995.
DOI: 10.1016/j.limno.2022.125995
Kajgrová L., Blabolil P., Drozd B., Roy K., Regenda J., Šorf M., Vrba J. (2022) Negative effects of undesirable fish on common carp production and overall structure and functioning of fishpond ecosystems. Aquaculture 549: 737811.
DOI: 10.1016/j.aquaculture.2021.737811
Petruželová J., Bojková J., Sychra J., Šorfová V., Polášková V., Vrba J. (2022) Complex effects of acidification, habitat properties and fish stock on littoral macroinvertebrate assemblages in montane standing waters. Journal of Limnology 81: 2053.
DOI: 10.4081/jlimnol.2022.2053
Šimek K., Mukherjee I., Nedoma J., Pires de Paula C., Jezberová J., Sirová D., Vrba J. (2022) CARD-FISH and prey tracer techniques reveal the role of overlooked flagellate groups as major bacterivores in freshwater hypertrophic shallow lakes. Environmental Microbiology 24: 4256–4273.
DOI: 10.1111/1462-2920.15846
Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Šorf M., Grill S., Exler N., Vrba J. (2021) Drivers of plant species composition of ecotonal vegetation in two fishpond management types. Wetlands Ecology and Management 29: 93–110.
DOI: 10.1007/s11273-020-09770-9
Kopáček J., Bače R., Čtvrtlíková M., Hruška J., Kaňa J., Oulehle F., Tahovská K., Vrba J. (2021) Vliv globálních změn na šumavská jezera. [Effects of global changes on the Bohemian Forest lakes.] Živa 6: 290-300.
Blabolil P., Bartoň D., Kaštovský J., Kolář V., Kreidlová V., Kučerová A., Vebrová L., Vrba J. (2020) Výchova mladých hydrobiologů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. [Education of young hydrobiologists at the University of South Bohemia in České Budějovice]. Vodní hospodářství 12: 24-26.
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Vrba J. (2020) Only the adults survive – A long-term resistance of Isoëtes lacustris to acidity and aluminium toxicity stress in a Bohemian Forest lake Ecological Indicators 111: 106026.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.106026
Kust A., Řeháková K., Vrba J., Maicher V., Mareš J., Hrouzek P., Chiriac M., Benedová Z., Tesařová M., Saurav K. (2020) Insight into unprecedented diversity of cyanopeptides in eutrophic ponds using an MS/MS networking approach Toxins 12: 561.
DOI: doi:10.3390/toxins12090561
Sirová D., Kreidlová V., Adamec L., Vrba J. (2020) The ability of Tetrahymena utriculariae (Ciliophora, Oligohymenophorea) to colonize traps of different species of aquatic carnivorous Utricularia. Journal of Eukaryotic Microbiology 67: 608–611.
DOI: doi:10.1111/jeu.12812
Zemanová J., Šorf M., Hejzlar J., Šorfová V., Vrba J. (2020) Planktivorous fish positively select Daphnia bearing advanced embryos Marine and Freshwater Research 71: 505-511 .
DOI: 10.1071/MF18466
Znachor P., Čtvrtlíková M., Vrba J. (2020) Lahvenka velká, nečekaný obyvatel Prášilského jezera. [Ophrydium versatile, an unexpected inhabitant of Prášilské Lake.] Vesmír 99: 176-179.
Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G.A., Vrba J. (2019) Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management Aquatic Botany 159: 103131.
DOI: 10.1016/j.aquabot.2019.103131
Kopáček J., Kaňa J., Porcal P., Vrba J., Norton S. (2019) Effects of tree dieback on lake water acidity in the unmanaged catchment of Plešné Lake, Czech Republic Limnology and Oceanography 64: 1614-1626.
DOI: 10.1002/lno.11139
Šimek K., Grujčić V., Nedoma J., Jezberová J., Šorf M., Matoušů A., Pechar L., Posch T., Bruni E.P., Vrba J. (2019) Microbial food webs in hypertrophic fishponds: Omnivorous ciliate taxa are major protistan bacterivores Limnology and Oceanography 64: 2295–2309.
DOI: 10.1002/lno.11260
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Vrba J. (2018) Příběh šumavských šídlatek. [The story of Isoëtes from Sumava lakes.] Vlastivědný sborník Muzea Šumavy

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×