HR Excellence in Science
Celkem nalezeno: 86 záznamů
Borovec J., Hejzlar J., Maršálek B. (2004) Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži [Possibilities to decrease of the phosphorus concentrations in wateshed and reservoir]. In: Maršálek, B., Halousková, O. (eds.), Sborník semináře Cyanobakterie:biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření. Brno, January 21, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–8–4:pp. 96–107.
Hejzlar J., Borovec J. (2004) Fosfor ve vodních ekosystémech – formy, stanovení, koloběhy [Phosphorus in aquatic ecosystems – forms, determination, cycling ]. In: Maršálek, B., Halousková, O. (eds.), Sborník semináře Cyanobakterie:biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření. Brno, January 21, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–8–4:pp. 85–95.
Hejzlar J., Borovec J., Jarošík J., Růžička M. (2004) Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy) [Nutrient cycling in a eutrophised reservoir (Jordán Reservoir, South Bohemia)]. Vodní hospodářství 267–270..
Hejzlar J., Jarošík J., Borovec J., Růžička M. (2004) Modelling of hydrodynamics and water quality in a dimictic reservoir – Jordán Reservoir, Czech Republic. In: Conference Proceedings XXII nd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Brno, August 30 – September 2, 2004, Czech Hydro-meteorological Institute, Praha, CD-ROM, ISBN 80–86690–19–9.
Jarošík J., Hejzlar J., Borovec J., Růžička M. (2004) Modelová analýza vlivu hydrodynamiky a živinové zátěže na jakost vody v dimiktické nádrži (Jordán) [Model analysis of effects of hydrodynamics and nutrient loading to water-quality in a dimictic reservoir (Jordán)]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 7–10, 2004, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–2936–4:pp. 327–332.
Borovec J., Brzáková M. (2003) Uvolňování fosforu ze sedimentů – srovnání metod. [Phosphorus release from sediments – a comparison of methods]. In: Ambrožová, J. (ed.), 19. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 5–6, 2003, Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim, pp. 182–188. ISBN 80–903203–1–7.
Borovec J., Brzáková M. (2003) Uvolňování fosforu ze sedimentů – srovnání metod [Phosphorus release from sediments – a comparison of methods]. In: Hucko, P. (ed.) Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava, April 15–16, 2003, Pobočka SVHS ZSVTS, Bratislava, pp. 53–61. ISBN 80–89062–20–2.
Borovec J., Hejzlar J. (2003) Fosfor v sedimentech – frakcionace a sorpce, a jejich vztah ke složení sedimentů [Phosphorus in sediments – fractionation and sorption, and their relationship to the sediment composition]. In: Hucko, P. (ed.) Zborník prednášok z  konferencie so zahraničnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava, April 15–16, 2003, Pobočka SVHS ZSVTS, Bratislava, pp. 42–52. ISBN 80–89062–20–2.
Borovec J., Hejzlar J., Brzáková M. (2002) Spatial and temporal variations of P-release in a small stratified reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 49–52..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Žaloudík J., Porcalová P. (2002) Redukce zdrojů fosforu v povodí nádrže Jordán [Reduction of P sources in the catchment of Jordán reservoir]. Vodní hospodářství 52: 51–53..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Žaloudík J., Porcalová P. (2002) Obnova eutrofizované nádrže Jordán: zdroje a retence živin v povodí [Recovery of the Jordán reservoir from eutrophication: nutrient sources and retention in the catchment]. In: Ambrožová, J. (ed.), 18. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 6–7, 2002, VŠCHT, Praha, pp. 151–158. ISBN 80–7080–467–X.
Borovec J., Hejzlar J. (2001) Phosphorus fractions and phosphorus sorption characteristics of freshwater sediments and their relationship to sediment composition. Archiv für Hydrobiologie 151: 687–703..
Borovec J., Hejzlar J., Porcal P., Žaloudík J., Nedvěd L., Porcalová P. (2001) Podaří se zvrátit eutrofizaci vodárensky využívané nádrže Jordán? (Is it possible to reverse eutrophication of the Jordan reservoir?). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 283–288. ISBN 80–238–7058–0.
Brzáková M., Hejzlar J., Borovec J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Vrba J. (2001) Retence fosforu ve vodárenské nádrži Římov (Phosphorus retention in the drinking water reservoir Římov). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 295–300. ISBN 80–238–7058–0.
Kopáček J., Borovec J., Hejzlar J., Porcal P. (2001) Spectrophotometric determi-nation of iron, aluminum, and phosphorus in soil and sediment extracts after their nitric and perchloric acid digestion. Communications in Soil Science and Plant Analysis 32: 1431–1443..
Kopáček J., Ulrich K., Hejzlar J., Borovec J., Stuchlík E. (2001) Natural inactivation of phosphorus by aluminum in atmospherically acidified water bodies. Water Research 35: 3783–3790..
Borovec J. (2000) Chemical composition and phosphorus fractionation of sediments in the Bohemian Forest lakes. Silva Gabreta 4: 179-184..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Růžička M. (2000) Příčiny vzniku kyslíkových deficitů ve vodárenské nádrži Římov (Causes of oxygen deficits in the drinking water reservoir Římov). In: Sborník ze 16. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 2-3, 2000, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, pp. 96-100.
Kopáček J., Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Kotorová I. (2000) Phosphorus inactivation by aluminum in the water column and sediments: Lowering of in-lake phosphorus availability in an acidified watershed-lake ecosystem. Limnology and Oceanography 45: 212-225..
Porcal P., Kopáček J., Hejzlar J., Borovec J. (2000) Stanovení železa a hliníku v extraktech z půd a sedimentů (Determination of iron and aluminium in soil and sediment extracts). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, pp. 44-53.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×