HR Excellence in Science

RNDr. Jiří Nedoma, CSc.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník
Oddělení mikrobiální ekologie vody
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje 420387775875
sites.google.com/site/jirned
nedoma@hbu.cas.cz
39

Ostatní

Odborné zájmy:

Limnologie a mikrobiální ekologie údolních nádrží.

Primární prodkce: inkorporace 14C-bikarbonátu, velikostní  frakcionace, extracelulární produkce organického uhlíku  fytoplanktonem.

Bakteriální produkce a aktivita: inkorporace značených substrátů (thymidin, leucin).

Dynamika rozpuštěného fosforu a P-limitace: příjem a obrat 33P-značeného ortofosforečnanu.

Extracelulární enzymy: (zejména fosfatázy) aktivita, lokalizace a kvantifikace aktivity na úrovni jednotlivých buněk pomocí substrátů MUF, ELF97.

Analýza obrazu - aplikace v limnologii: měření velikosti bakteriálních buněk, kvantifikace vláknitých mikroorganismů, kvantifikace fluorescence na úrovni jednotlivých mikrobiálních buněk.

Analýza časových řad.

 

 

 

 


Rok narození: 1955

 

Vdělání a praxe:

 

1979 - absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor biologie, specializace ekologická fyziologie živočichů).

1982 - RNDr.

1992 - CSc.

1979–1985 Fyziologický ústav ČSAV v Praze (studijní pobyt, interní aspirantura)

1986–1990 Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích (odborný pracovník)

1990–2005 Hydrobiologický ústav AV ČR v Českých Budějovicích (odborný, vědecký pracovník)

od 2006 – Biologické centrum Akademie věd České republiky, České Budějovice, Hydrobiologický ústav (vědecký pracovník)

 

Mezinárodní zkušenosti:

 

Institute of Freshwater and Fish Ecology, Neuglobsow, Germany, 6 měsíců, 1994

CERN, Marseille, France, 10 týdnů, 2004-2008

 

Researcher ID: F-9063-2014

 H index: 32


Celkem nalezeno: 117 záznamů
Vrba J., Šorf M., Nedoma J., Benedová Z., Kröpfelová L., Šulcová J., Tesařová B., Musil M., Pechar L., Potužák J., Regenda J., Šimek K., Řeháková K. (2024) Top‑down and bottom‑up control of plankton structure and dynamics in hypertrophic fishponds. Hydrobiologia 851: 1095–1111.
DOI: 10.1007/s10750-023-05312-5
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Hekera P., Vrba J. (2023) Aquatic quillworts, Isoëtes echinospora and I. lacustris under acidic stress—A review from a temperate refuge. Ecology and Evolution 13: e9878.
DOI: 10.1002/ece3.9878
Znachor P., Nedoma J., Kolář V., Matoušů A. (2023) Spatial and temporal variability of methane emissions and environmental conditions in a hyper-eutrophic fishpond. Biogeosciences 20: 4273–4288.
DOI: 10.5194/bg-20-4273-2023
Šimek K., Mukherjee I., Nedoma J., Pires de Paula C., Jezberová J., Sirová D., Vrba J. (2022) CARD-FISH and prey tracer techniques reveal the role of overlooked flagellate groups as major bacterivores in freshwater hypertrophic shallow lakes. Environmental Microbiology 24: 4256–4273.
DOI: 10.1111/1462-2920.15846
Konopáčová E., Nedoma J., Čapková K., Čapek P., Znachor P., Pouzar M., Říha M., Řeháková K. (2021) Low specific phosphorus uptake affinity of epilithon in three oligo- to mesotrophic post-mining lakes. Frontiers in Microbiology 12: 735498.
DOI: 10.3389/fmicb.2021.735498
Shabarova T., Salcher M., Porcal P., Znachor P., Nedoma J., Grossart H., Seďa J., Hejzlar J., Šimek K. (2021) Recovery of freshwater microbial communities after extreme rain events is mediated by cyclic succession. Nature Microbiology 6: 479–488.
DOI: 10.1038/s41564-020-00852-1
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Vrba J. (2020) Only the adults survive – A long-term resistance of Isoëtes lacustris to acidity and aluminium toxicity stress in a Bohemian Forest lake Ecological Indicators 111: 106026.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.106026
Šimek K., Grujčić V., Mukherjee I., Kasalický V., Nedoma J., Posch T., Mehrshad M., Salcher M. (2020) Cascading effects in freshwater microbial food webs by predatory Cercozoa, Katablepharidacea and ciliates feeding on aplastidic bacterivorous cryptophytes FEMS Microbiology Ecology 96: fiaa121.
DOI: doi.org/10.1093/femsec/fiaa121
Znachor P., Nedoma J., Hejzlar J., Seďa J., Komárková J., Kolář V., Mrkvička T., Boukal D.S. (2020) Changing environmental conditions underpin long-term patterns of phytoplankton in a freshwater reservoir Science of the Total Environment 710: 135626.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135626
Gabaldon Tebar C., Devetter M., Hejzlar J., Šimek K., Znachor P., Nedoma J., Seďa J. (2019) Seasonal strengths of the abiotic and biotic drivers of a zooplankton community Freshwater Biology 64: 1326–1341.
DOI: 10.1111/fwb.13308
Kolesár Fecskeová L., Piwosz K., Hanusová M., Nedoma J., Znachor P., Koblížek M. (2019) Diel changes and diversity of pufM expression in freshwater communities of anoxygenic phototrophic bacteria Scientific Reports 9: 18766 .
DOI: 10.1038/s41598-01
Šimek K., Grujčić V., Nedoma J., Jezberová J., Šorf M., Matoušů A., Pechar L., Posch T., Bruni E.P., Vrba J. (2019) Microbial food webs in hypertrophic fishponds: Omnivorous ciliate taxa are major protistan bacterivores Limnology and Oceanography 64: 2295–2309.
DOI: 10.1002/lno.11260
Šimek K., Grujčić V., Hahn M., Horňák K., Jezberová J., Kasalický V., Nedoma J., Salcher M., Shabarova T. (2018) Bacterial prey food characteristics modulate community growth response of freshwater bacterivorous flagellates Limnology and Oceanography 63: 484–502.
DOI: 10.1002/lno.10759
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – předběžná zpráva o stavu dnešních hypertrofních rybničních ekosystémů [You cannot step into the same fishpond twice – A preliminary report on the current status of hypertrophic fishpond ecosystems] Vodní hospodářství 68 (8): 1-5.
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii [You cannot step into the same fishpond twice - an evolution of fishpond ecosystems to hypertrophy] Sborník konference Rybníky 2018 2-11.
Vrba J., Macholdová M., Nedbalová L., Nedoma J., Šorf M. (2018) An Experimental Insight into Extracellular Phosphatases – Differential Induction of Cell-Specific Activity in Green Algae Cultured under Various Phosphorus Conditions Frontiers in Microbiology 9: 271.
DOI: 10.3389/fmicb.2018.00271
Znachor P., Nedoma J., Hejzlar J., Seďa J., Kopáček J., Boukal D., Mrkvička T. (2018) Multiple long-term trends and trend reversals dominate environmental conditions in a man-made freshwater reservoir Science of the Total Environment 624: 24-33 .
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.061
Znachor P., Nedoma J., Hejzlar J., Seďa J., Kopáček J., Boukal D., Mrkvička T. (2018) Multiple long-term trends and trend reversals dominate environmental conditions in a man-made freshwater reservoir. Science of Total Environment 624: 24-33.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.061
Gabaldon Tebar C., Devetter M., Hejzlar J., Šimek K., Znachor P., Nedoma J., Seďa J. (2017) Repeated flood disturbance enhances rotifer dominance and diversity in a zooplankton community of a small dammed mountain pond Journal of Limnology 76 : 292–304 .
DOI: 10.4081/jlimnol.2016.1544
Jezberová J., Jezbera J., Znachor P., Nedoma J., Kasalický V., Šimek K. (2017) The Limnohabitans genus harbors generalistic and opportunistic subtypes: evidence from spatiotemporal succession in a canyon-shaped reservoir Applied and Environmental Microbiology 83: e01530-17.
DOI: 10.1128/AEM.01530-17

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×