HR Excellence in Science

Dendrologická zahrada

 

Dendrologická zahrada (slovo dendrologická pochází z řeckého „dendron“ – strom a „logos“ – nauka) byla založena v roce 2015 na rozloze více než 1 hektaru půdy. Zahrada nabízí jedinečnou sbírku stromů, keřů a bylin ze 3 kontinentů: Evropy, Asie a Ameriky. Tyto 3 segmenty jsou od sebe odděleny alejemi bříz několika druhů, které dorostou až do výšky 20 metrů. Sbírka čítá více než 90 druhů, celkem bylo vysazeno 923 dřevin. V plochách parkového trávníku jsou ponechány pásy lučních bylinných společenstev.

Biologická rozmanitost Dendrologická zahrada přispívá k ochraně a zkvalitňování životního prostředí a k podpoře biologické rozmanitosti v našem okolí. Poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů, zejména hmyzu a obojživelníků, které jsou v této městské krajině stále vzácnější. V přední části zahrady je umístěn hmyzí hotel, v zadní části zahrady se nachází včelnice.

Odpočinek i poznání Zahrada slouží pro odpočinek, studium i výzkum. Je celoročně přístupná široké veřejnosti.

Jak se v zahradě chovat Buďte ohleduplní k rostlinám, živočichům i k ostatním lidem. Nenechte zde volně pobíhat psy. Za bezpečnost a chování dětí zodpovídá jejich dospělý doprovod.

Na vzniku zahrady se podíleli pracovníci Biologického centra AV ČR, v. v. i., a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Projekt realizace dendrologické zahrady byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×