HR Excellence in Science

Otevřená věda

Již více než 15 let se Otevřená věda zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím vědeckých stáží pro středoškoláky chceme studentům umožnit získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké kariéry. Stážisty zároveň odborně vzděláváme a zapojujeme do činnosti špičkových pracovišť Akademie věd ČR. Stáže umožňují středoškolákům zapojení do současného vědeckého výzkumu. Jsou jedinečnou příležitostí, jak získat cenné zkušenosti a vědeckou praxi.

Naše pracoviště se zapojuje do projektu Otevřená věda, v němž Akademie věd ČR poskytuje talentovaným studentům středních škol možnost zapojit se na rok do její výzkumné činnosti. Více informací o stážích najdete na webu www.otevrenaveda.cz.

 

Letos na Biologickém centru studenti v rámci Otevřené vědy absolvují tyto stáže:

Název stáže Lektor
Prospěšnost půdních aditiv pro chemické složení a zádrž vody v půdě Jílková Veronika
Využití vermikompostu jako hnojiva Jílková Veronika
Obranné reakce hmyzu vůči přírodním toxinům Kodrík Dalibor
Biologická ochrana proti škodlivým měkkýšům - hlístice a bakterie Nermuť Jiří

 

Stáže v roce 2019:

Název stáže Lektor
Screening of actinomycetes with antifungal activity against plant pathogenic fungi Corretto Erika
Interakce půdních bakterií s lidskými bakteriemi Chroňáková Alica
Nekonzumní efekt predátorů na společenstva hmyzu a na rostliny Sam Kateřina
Houboví parazité fytoplanktonu Rychtecký Pavel

 

Stáže v roce 2018:

Název stáže Lektor
Litter decomposition and the build-up of soil organic matter Angst Gerrit
Vliv přípravku APIALGAPROTEIN na celkový zdravotní stav včely medonosné Krištůfek Václav
Houboví parazité řas Rychtecký Pavel
Houboví parazité řas Rychtecký Pavel
Dokáží se ptáci naučit čichat specifické látky? Sam Kateřina
Bojí se hmyz ptáků? Sam Kateřina

 

Více informací o projektu stáží Akademie věd ČR pro talentované středoškoláky najdete na webu: www.otevrenaveda.cz.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×