HR Excellence in Science

MSc. Nataliia (Natasha) Rudenko, Ph.D.

Position Research Scientist - Laboratory of Molecular Ecology of Vectors and Pathogens
Tick-Borne Diseases
Institute of Parasitology

Contact details +420 387775468
natasha@paru.cas.cz
318

Others

Research interests

Molecular biology and ecology, mechanisms of infectivity and pathogenesis of Lyme disease spirochetes, tick-host-pathogen interactions, transmission of microogranisms, tick immune response, immune proteins and antimicrobial peptides and their potential use in drug design.


Vzdělání a pracovní zkušenosti:

 • 1980-1986 – Taras Shevchenko Kiev State University, Kiev, Ukrajina
 • 1982-1986 – laboratorní asistent, Institute of Molecular Biology and Genetics, Ukrainian Academy of Sciences, Ukrajina;
 • 1986 – získala kombinovaný titul Bc. a MSc. v oborech biologie a chemie, Kiev State University, Ukrajina;
 • 1986 – výzkumný pobyt, Institute of Bioorganic Chemistry, Russ Acad. Sci., Russia;
 • 1987 – výzkumný pobyt, Ústav molekulární genetiky, ČSAV, Praha;
 • 1987-1990 – mladý vědecký pracovník, Inst. of Mol. Biol. and Genetics, Ukr. AS, Ukrajina;
 • 1991-1994 – stipendista, School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA;
 • 1994-1995 – výzkumný pobyt, Fels Inst. for Cancer Research & Molecular Biology, Philadelphia, USA;
 • 1996-dosud – vědecký pracovník, Parazitologický ústav AVČR/BC AVČR a Biologické/Přírodovědecké fakulty JU, České Budějovice;
 • 1999 – výzkumný pobyt, State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, USA;
 • 1999 – výzkumný pobyt, Brookhaven National Laboratory, Brookhaven, USA;
 • 2001, 2002, 2009 – Visiting Scientist, Center for Ecology & Hydrology, Oxford, UK;
 • 2002 – získala titul PhD. v molekulární a buněčné biologii a genetice, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice;
 • 2002, 2005 – výzkumný pobyt, Inst. for Biological Sciences, NRC Canada, Ottawa, Canada;
 • 2006, 2007, 2008 – výzkumný pobyt, Georgia Southern University, Statesboro, USA;
 • 2009, 2010 – výzkumný pobyt, Georgia Southern University, The James H. Oliver Jr. Institute of Arthropodology and Parasitology;
 • 2010 – Technology Transfer Manager; EU educational project CZ.1.07/2.4.00/12.0082 (certificate);
 • 2010-2014 – discontinuous professional training at U.S. National Tick Collection and James H. Oliver Jr. Institute for Coastal Plain Sciences (Georgia Southern University, Statesboro, GA, USA)
 • 2013 – Certificate on Molecular evolution, molecular phylogenetics, phylogeography; International Workshop of Molecular Evolution, Cesky Krumlov, Czech Republic.

Membership in professional bodies/professional registration:

-       European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) membership

-       European Study Group for Lyme Borreliosis (ESGBOR)

-       European Cooperation in Science and Technology (COST)

-       American Society of Microbiology membership (ASM)

-       Adjunct member of the James H. Oliver Jr. Institute for Coastal Plain Sciences, Georgia Southern University, Statesboto,  United States.

Praktické zkušenosti, vědecké zaměření:

Základní i pokročilé techniky molekulární biologie, mikrobiologie, virologie a parazitologie, práce s laboratorními zvířaty, bioinformatický software, vedení kvalifikačních prací studentů (včetně doktorských studentů), školení zahraničních vědeckých pracovníků. Vědecké zaměření: molekulární biologie, ekologie, infektivita, patogeneze a genetická variabilita spirochét Lymské boreliózy, interakce klíště-hostitel-patogen, přenos mikroorganismů, imunitní odpověď klíštěte a jeho imunitní proteiny a antimikrobiální peptidy, jejich využití při vývoji léčiv nové generace.

Řešení projektů:

Účastník řešitelského týmu celkem 8 grantů (Grantová agentura ČR, Grantová agentura AVČR, MŠMT), projektu Centrum molekulární ekologie vektorů a patogenů (MŠMT), 2 projektů aplikovaného výzkumu (Dynex CZ Ltd. – EUREKA projekt, Inpharmatica Ltd. UK), a NIAID/NIH grantu "Ixodes  Ticks and B. burgdorferi in SE USA" R37A/024899. Řešitel mezinárodního projektu „Distribution and diversity of Borrelia bissettii in the southeastern United States” financovaného Central Research and Developnemt Foundation, NIAID, NIH, USA (2010-2011). Spolupráce s University of California, Berkeley,USA.


Total found: 57 records
Hrnková J., Schneiderová I., Golovchenko M., Grubhoffer L., Rudenko N., Černý J. (2021) Role of Zoo-Housed Animals in the Ecology of Ticks and Tick-Borne Pathogens—A Review Pathogens 10: 210.
DOI: 10.3390/pathogens10020210
Rudenko N., Golovchenko M. (2021) Sexual transmission of Lyme borreliosis? The question that calls for an answer Tropical medicine and Infectious Disease 67: 87.
DOI: 10.3390/tropicalmed6020087
Rudenko N., Grubhoffer L., Golovchenko M. (2021) Climate impact on Lyme borreliosis and its causative agents In: P. Nuttall (Ed.) Climate, Ticks and Disease chapter 49.
DOI: 9781789249637
Sgroi G., Iatta R., Veneziano V., Bezerra-Santos A., Lesiczka P., Hrazdilová K., Annoscia G., D’Alessio N., Golovchenko M., Rudenko N., Modrý D., Otranto D. (2021) Molecular survey on tick-borne pathogens and Leishmania infantum in red foxes (Vulpes vulpes) from southern Italy Ticks and Tick-borne Diseases 12: 101669.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2021.101669
Sloupenská K., Dolezilkova J., Koubková B., Hutyrova B., Racansky M., Horák P., Golovchenko M., Raska M., Rudenko N., Krupka M. (2021) Seroprevalence of Antibodies against Tick‐Borne Pathogens in Czech Patients with Suspected Post‐Treatment Lyme Disease Syndrome Microorganisms 9: 2217.
DOI: 10.3390/microorganisms9112217
Černý J., Lynn G., Hrnková J., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L. (2020) Management Options forIxodes ricinus-AssociatedPathogens: A Review of Prevention Strategies International Journal of Environmental Researchand Public Health 17: 1830.
DOI: 10.3390/ijerph17061830
Gupta A., Arora G., Rosen C.E., Kloos Z., Cao Y., Černý J., Sajid A., Golovchenko M., Rudenko N., Munderloh U., Hovius J., Booth C.J., Jacobs-Wagner C., Palm N.W., Ring A.M., Fikrig E. (2020) A human secretome library screen reveals a role for peptidoglycan recognition protein 1 in Lyme borreliosis PLOS Pathogens 16: e1009030.
DOI: 10.1371/journal.ppat.1009030
Heglasová I., Rudenko N., Golovchenko M., Zubriková D. , Miklisová D., Stanko M. (2020) Ticks, fleas and rodent-hosts analyzed for the presence of Borrelia miyamotoiin Slovakia: the first record of Borrelia miyamotoi in a Haemaphysalis inermistick Ticks and Tick-borne Diseases 11: 101456.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2020.101456
Majerová K., Hönig V., Houda P., Papežík P. , Fonville M., Sprong H., Rudenko N., Golovchenko M., Černá Bolfíková B., Hulva P., Růžek D., Hofmannová L., Votýpka J., Modrý D. (2020) Hedgehogs, Squirrels, and Blackbirds as Sentinel Hosts for Active Surveillance of Borrelia miyamotoi and Borrelia burgdorferi Complex in Urban and Rural Environments Microorganisms 8: 1908.
DOI: 10.3390/microorganisms8121908
Rudenko N., Golovchenko M., Kybicová K., Vancová M. (2019) Metamorphoses of Lyme disease spirochetes: phenomenon of Borrelia persisters. Parasites & Vectors 12: 237.
DOI: 10.1186/s13071-019-3495-7
Věchtová P., Štěrbová J., Štěrba J., Vancová M., Rego R. O. M., Selinger M., Strnad M., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L. (2018) A bite so sweet: the glycobiology interface of tick-host-pathogen interactions Parasites & Vectors 11: 594.
DOI: 10.1186/s13071-018-3062-7
Cutler S., Rudenko N., Golovchenko M., Cramaro W., Kirpach J., Savic S., Christova I., Amaro A. (2017) Diagnosing Borreliosis Vector-Borne and Zoonotic Diseases 17: 2-11.
DOI: 10.1089/vbz.2016.1962
de la Fuente J., Antunes S., Bonnet S., Domingos A., Estrada-Peňa A., Johnson N., Kocan K., Mansfield K., Nijhof A., Papa A., Rudenko N., Villar M., Alberdi P., Torina A., Ayllón N., Vancová M., Golovchenko M., Grubhoffer L., Caracappa S., Fooks A., Gortazar C., Rego R. O. M. (2017) Tick-pathogen interactions and vector competence: identification of molecular drivers for tick-borne diseases Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 7: 114.
DOI: 10.3389/fcimb.2017.00114
Luche-Thayer J., Miklossy J., Rudenko N., Stuckelberger A. , Beaton J., Blakely J., Freeman P., Garg K., Kraaijeveld H., Lloyd D., Merilainen L., Ahem H., Hamelink C., O´Leary D. , DellaSala D. , Franklin S., Gilbert L., Horowitz R., Liegner K. , McManus M. (2017) UPDATING ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes: Edition One. CreateSpace Independent Publishing Platform CreateSpace Independent 104 pp.
Vancová M., Rudenko N., Vaněček J., Golovchenko M., Strnad M., Rego R. O. M., Tichá L., Grubhoffer L., Nebesářová J. (2017) Pleomorphism and viability of the Lyme disease pathogen Borrelia burgdorferi exposed to physiological stress conditions: a correlative cryo-fluorescence and cryo-scanning electron microscopy study Frontiers in Microbiology 8: 596.
DOI: 10.3389/fmicb.2017.00596
Daniel M., Rudenko N., Golovchenko M., Danielová V., Fialová A., Kříž B., Malý M. (2016) The occurrence of Ixodes ricinus ticks and important tick-borne pathogens in areas with high tick-borne encephalitis prevalence in different altitudinal levels of the Czech Republic Part II. Ixodes ricinus ticks and genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato complex Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 65: 183-193.
Golovchenko M., Vancová M., Clark K., Oliver J., Grubhoffer L., Rudenko N. (2016) A divergent spirochete strain isolated from a resident of the southeastern United States was identified by multilocus sequence typing as Borrelia bissettii Parasites & Vectors 9: 68.
DOI: 10.1186/s13071-016-1353-4
Rudenko N., Golovchenko M., Clark K., Oliver J., Grubhoffer L. (2016) Detection of Borrelia burgdorferi sensu stricto in Amblyomma americanum ticks in the southeastern United States: the case of selective compatibility. Emerging Microbes and Infection 5: e48.
DOI: 10.1038/emi.2016.45
Rudenko N., Golovchenko M., Vancová M., Clark K., Grubhoffer L., Oliver J. (2016) Isolation of live Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes from patients with undefined disorders and symptoms not typical for Lyme diseases Clinical Microbiology and Infection 22: 267.e9-267.e15.
DOI: 10.1016/j.cmi.2015.11.009
Schwarzova K., Kozub P., Szep Z., Golovchenko M., Rudenko N. (2016) Detection of Borrelia burgdorferi sensu stricto and Borrelia garinii DNAs in patient with Hyperkeratosis lenticularis perstans (Flegel disease) Folia Microbiologica 61: 359-363.
DOI: 10.1007/s12223-016-0444-0

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×