HR Excellence in Science

Mgr. Vojtěch Kasalický, Ph.D.

Pracovní zařazení Postdoktorand
Oddělení mikrobiální ekologie vody
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje 420387775887; 420387775883
kasalicky@hbu.cas.cz
26

Ostatní

Zajímá mě ekologie nepatogenních sladkovodních bakterií, jejich mikrodiversita, ko-existence s ostatními mikroorganismy a faktory vysvětlující jejich výskyt a život ve vodě. Zkoumám rod Limnohabitans (Betaproteobacteria), který se vyskytuje pravidelně v jezerech, přehradách a rybnících. Během doktorského studia se mi podařilo vyizolovat více než 50 kmenů Limnohabitans z různých habitatů. V současnosti řeším regulaci fotosyntézy u jednotlivých kmenů, která se zdá být daleko více regulovaná než u purpurových bakterií. Dále se věnuji studiu jejich metabolických vlastností porovnáváním genomů z vybraných kmenů.

 


Vzdělání:

2006 to 2012: Ph.D. studium obor Hydrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. [Dizertační práce: Ecophysiological characteristics of key members of Betaproteobacteria in freshwater bacterioplankton]. Školitel: Karel Šimek

2003 – 2006: Mgr. (= MSc.) obor Fyziologie rostlin. Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. [Diplomová práce: "Daily rhythms of photosynthetic activity of diatom Thalassiosira weissflogii: impact of natural light-regime and nitrogen limitation“]. Školitel: Ondřej Prášil

2000 – 2003: Bc. obor Biologie, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Odborná praxe:

od července 2012: postdok, Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AVČR v.v.i.

2006 – 2012: Ph.D. studium, Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AVČR v.v.i.

2004 – 2006: MSc. studium, Laboratoř fotosyntézy, Mikrobiologický ústav AVČR v.v.i., pracoviště v Třeboni

Zahraniční pobyty a praxe:

2004 – 2010: Laboratoire Océanographique de Villefranche sur mer, France; Dr. Markus Weinbauer and Dr. Antoine Sciandra (dohromady 3 měsíce)

2007 – 2012: Institut für Limnologie OAW, Austria; Dr. Martin Hahn (několik krátkodobých pobytů)

2011: Universität Konstanz, Germany; Dr. Heike Freese (dva týdny)

2013: Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, IGB, Germany; Hans-Peter Grossart, Dr. PD (5 měsíců)

Účast na projektech:

GAČR 17-04828S (2017 – 2019) (PI – Rohit Ghai) Objasnění životních strategií sladkovodních virů pomoci metagenomiky. Člen vědeckého týmu.

GAČR 15-12197S (2015 – 2017) (PI – Vojtěch Kasalický) Factors regulating the phototrophic activity of freshwater community of Betaproteobacteria.

GAČR 15-12197S (2015 – 2017) (PI – Petr Porcal) The effect of solar light on key members of freshwater Betaproteobacteria. Člen vědeckého týmu.

GAČR 13-00243S (2013 – 2017) (PI – Karel Šimek) Unveiling life strategies of selected groups of planktonic Betaproteobacteria in relationship to carbon flow to higher trophic levels. Člen vědeckého týmu.

MŠMT/EE CZ.1.07/2.3.00/30.0032 – (2012-2015) (PI – František Sehnal) Promotion of research [Vytvoření postdoktorandských pozic na Biologickém centru AV ČR k rozvoji biologických disciplín a dosažení globální konkurenceschopnosti.] Postdoc. Člen vědeckého týmu.

GAČR GAP504/10/0566 (2010 – 2012) (PI – Jan Jezbera) "Distribution, phylogeography and within-taxon ecological differentiation of Limnohabitans cluster and Polynucleobacter necessarius subsp. asymbioticus." Člen vědeckého týmu.

GAČR GA206/08/0015 (2008 – 2012) (PI – Karel Šimek) "Ecophysiological traits and grazing- and virus-induced mortality of bacterial strains representing major bacterioplankton groups in a reservoir". Člen vědeckého týmu.


Celkem nalezeno: 21 záznamů
Grujčić V., Nuy J. K., Salcher M., Shabarova T., Kasalický V., Boenigk J., Jensen M. , Šimek K. (2018) Cryptophyta as major bacterivores in freshwater summer plankton ISME Journal 12: 1668-1681.
DOI: 10.1038/s41396-018-0057-5
Kasalický V., Zeng Y. H. , Piwosz K., Šimek K., Kratochvilová H., Koblížek M. (2018) Aerobic Anoxygenic Photosynthesis Is Commonly Present within the Genus Limnohabitans Applied and Environmental Microbiology 84: e02116-17.
DOI: 10.1128/AEM.02116-17
Nguyen N.H.A., Špánek R., Kasalický V., Ribas D., Vlková D., Řeháková H., Kejzlar P., Ševců A. (2018) Different effects of nano-scale and micro-scale zero-valent iron particles on planktonic microorganisms from natural reservoir water Environmental Science: Nano 5: 1117.
DOI: 10.1039/c7en01120b
Šimek K., Grujčić V., Hahn M., Horňák K., Jezberová J., Kasalický V., Nedoma J., Salcher M., Shabarova T. (2018) Bacterial prey food characteristics modulate community growth response of freshwater bacterivorous flagellates Limnology and Oceanography 63: 484–502.
DOI: 10.1002/lno.10759
Horňák K., Kasalický V., Šimek K., Grossart H. (2017) Strain-specific consumption and transformation of alga-derived dissolved organic matter by members of the Limnohabitans-C and Polynucleobacter-B clusters of Betaproteobacteria Environmental Microbiology 19: 4519–4535 .
DOI: 10.1111/1462-2920.13900
Jezberová J., Jezbera J., Znachor P., Nedoma J., Kasalický V., Šimek K. (2017) The Limnohabitans genus harbors generalistic and opportunistic subtypes: evidence from spatiotemporal succession in a canyon-shaped reservoir Applied and Environmental Microbiology 83: e01530-17.
DOI: 10.1128/AEM.01530-17
Shabarova T., Kasalický V., Šimek K., Nedoma J., Znachor P., Posch T., Pernthaler J., Salcher M. (2017) Distribution and ecological preferences of the freshwater lineage LimA (genus Limnohabitans) revealed by a new double hybridization approach Environmental Microbiology 19: 1296–1309 .
DOI: 10.1111/1462-2920.13663
Peerakietkhajorn S., Kato Y. , Kasalický V., Matsuura T., Watanabe H. (2016) Betaproteobacteria Limnohabitans strains increase fecundity in the crustacean Daphnia magna: symbiotic relationship between major bacterioplankton and zooplankton in freshwater ecosystem. Environmental Microbiology 18: 2366–2374..
DOI: 10.1111/1462-2920.12919
Salcher M., Ewert C., Šimek K., Kasalický V., Posch T. (2016) Interspecific competition and protistan grazing affect the coexistence of freshwater betaproteobacterial strains. FEMS Microbiology Ecology 92: -.
DOI: 10.1093/femsec/fiv156
Grujčić V., Kasalický V., Šimek K. (2015) Prey-specific growth responses of freshwater flagellate communities induced by morphologicallly distinct bacteria from the genus Limnohabitans. Applied and Environmental Microbiology 81: 4993–5002 .
DOI: 10.1128/AEM.00396-15
Šimek K., Nedoma J., Znachor P., Kasalický V., Jezbera J., Horňák K., Seďa J. (2014) A finely tuned symphony of factors modulates the microbial food web of a freshwater reservoir in spring. Limnology and Oceanography 59: 1477–1492..
Jezbera J., Jezberová J., Kasalický V., Šimek K., Hahn M. (2013) Patterns of Limnohabitans microdiversity across a large set of freshwater habitats as revealed by reverse line blot hybridization. PLOS ONE 8: e58527..
DOI: DOI: 10.1371/journal.pone.0058527
Kasalický V., Jezbera J., Hahn M., Šimek K. (2013) The diversity of the Limnohabitans genus, an important group of freshwater bacterioplankton, by characterization of 35 isolated strains. PLOS ONE 8: e58209..
Šimek K., Kasalický V., Jezbera J., Horňák K., Nedoma J., Hahn M., Bass D., Jost S., Boenigk J. (2013) Differential freshwater flagellate community response to bacterial food quality with a focus on Limnohabitans bacteria. ISME Journal 7: 1519–1530..
Kasalický V., Jezbera J., Hahn M., Jezberová J., Hejzlar J., Šimek K. (2012) Ecology of planktonic freshwater bacteria of the Limnohabitans genus (Betaproteobacteria). In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 59–62.
Straškrábová V., Kasalický V., Šmilauer P., Kopylov A. (2012) Složení mikrobiálního společenstva pelagiálu v komplexním systému Bílého jezera, řeky Šeksny a Rabinské nádrže na horní Volze; význam abiotických a biologických factorů na rozlišení lokalit s využitím ordinační analýzy [Composition of pelagic microbial as In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 154–156.
Zeng Y., Kasalický V., Šimek K., Koblížek M. (2012) Genome sequences of two freshwater betaproteobacterial isolates, Limnohabitans species strains Rim28 and Rim47, indicate their capabilities as both photoautotrophs and ammonia oxidizers. Journal of Bacteriology 194: 6302-6303..
Šimek K., Kasalický V., Zapomělová E., Horňák K. (2011) Alga-derived substrates select for distinct Betaproteobacterial lineages and contribute to niche separation in Limnohabitans strains. Applied and Environmental Microbiology 77: 7307-7315..
Hahn M., Kasalický V., Jezbera J., Brandt U., Jezberová J., Šimek K. (2010) Limnohabitans curvus gen. nov. sp. nov., a planktonic bacterium isolated from freshwater lake. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60: 1358–1365..
DOI: DOI: 10.1099/ijs.0.013292-0
Hahn M., Kasalický V., Jezbera J., Brandt U., Šimek K. (2010) Limnohabitans australis sp. nov. isolated from a freshwater pond and emended description of the genus Limnohabitans. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60: 2946–2950..

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×