HR Excellence in Science

Mgr. Milan Říha, Ph.D.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje +420 38 777 5855
www.fishecu.cz/staff-members/riha
mriha00@gmail.com
326NB

Ostatní

Projekty:

2021-2025 - Coinvestigator in the project "Optimization of the management in carp ponds with 1-year " (Ministry of Agriculture)

2018-2022- Participation in the project "Biomanipulation as a tool for the improvement of reservoir water quality“(Ministry of  Education, Youth and Sports)

2014-2017- Principal investigator of the project “Fish distribution and activity in reservoirs“(Ministry of  Education, Youth and Sports)

2014-2017- Participation in the project "Structuring effect of submerged macrophytes on trophic relationships and distribution of fish in deep lakes (MacFish)" (Czech-Norwegian Research Programme)

2012-2015-Participation in the project "Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes (CEKOPOT)" (EU funds) awarded to As. Prof. Josef Matěna and Prof. Jan Kubečka

2009-2011-Participation in the project "Threadfin shad prey production in tropical reservoirs" (Puerto Rico department of Natural and Environmental Resource) awarded to Dr. Marie Prchalová

2009-2011-Participation in the project "Predator avoidance strategies in early life stages of percid fishes" (Grant Agency of CR) awarded to Dr. Martin Čech

2009-2010-Participation in the project "Calibration of sampling methods for Spanish fish populations in reservoirs" awarded to Prof. Jan Kubečka

2008-2012-Participation in the project "Optimalisation of the biomanipulative effect of predatory fish in ecosystems of water reservoirs" (National Agency for Agriculture Research) awarded to Prof. Jan Kubečka

2008-2010-Participation in the project "Monitoring of the fish stock of Czech reservoirs" (EEA financial mechanism and the Norwegian financial mechanism) awarded to Prof. Jan Kubečka

2006-2008-Participation in the project "Patterns and reasons of different pelagic behaviour of perch fry: novel insight into the declared ecological plasticity of a species” (Grant Agency of CR) awarded to Dr. Martin Čech

2005-2008-Participation in the project “Sinusoidal foraging and the role of fish in reservoirs” (Grant Agency of the Academy of Sciences of CR) awarded to Dr. Josef Matěna


Vzdělání:

2004 - Bc. na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Účinnost zátahové sítě pro vzorkování rybích osádek)

2007 - Mgr. na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Vývoj rybí obsádky na nádrži Římov)

2012- PhD. na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Dynamics of fish distribution in reservoirs)

 

Profesní zaměření:

Výzkum v oblasti prostorové ekologie a chování ryb ve stojatých vodách. Zaměření především na oblastí dynamiky distribuce ryb a využívání a preference jednotlivých habitatů.

Aplikace moderních výzkumných metod pro sledování chování a monitoringu rybích populací.

Výzkum v oblasti hodnocení ekologické kvality vod

 

Vědecké a profesní zkušenosti:

Od roku 2018 vědecký pracovník Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2017 Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky

Od 2017 Člen Vědecké rady Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2013-2014 Fulbright stipendium na Cornell University (NY, USA)

2012-2018 Juniorský vědecký pracovník Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2007-2012 Doktorand Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Web of Science ResearcherID: G-1065-2014, celkem publikací: 60, H-index: 17, citací: 705 (citací bez autocitací: 544)

 


Celkem nalezeno: 133 záznamů
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Malinovskyi O., Policar T., Rychtecký P., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M. (2024) Assessing the efficacy of spring stocking of pikeperch (Sander lucioperca) into a eutrophic reservoir. Lake and Reservoir Management 40: 196-204.
DOI: 10.1080/10402381.2024.2333298
Lennox R.J. , Afonso P., Birnie-Gauvin K. , Dahlmo L.S., Nilsen C.I., Arlinghaus R. , Cooke S.J., Souza A.T., Jarić I., Prchalová M., Říha M., Westrelin S., Twardek W., Aspillaga E., Kraft S., Šmejkal M., Baktoft H., Brodin T., Hellström G., Villegas-Ríos D., Vollset K.W., Adam T., Sortland L.K., Bertram M.G., Crossa M., Vogel E.F., Gillies N., Reubens J. (2024) Electronic tagging and tracking aquatic animals to understand a world increasingly shaped by a changing climate and extreme weather events. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 81: 326–339.
DOI: 10.1139/cjfas-2023-0145
Bešta T., Mareš J., Čapková K., Janeček E., Štenclová L., Kust A., Říha M., Konopáčová E., Řeháková K. (2023) Littoral periphyton dynamics in newly established post‑mining lakes. Aquatic Sciences 85: 21 .
DOI: 10.1007/s00027-022-00914-y
Jarić I., Lennox R.J. , Prchalová M., Monk C.T., Říha M., Nathan R., Arlinghaus R. (2023) The power and promise of interdisciplinary international research networks to advance movement ecology. Movement Ecology 11: 67.
DOI: 10.1186/s40462-023-00428-8
Lennox R.J. , Aarestrup K., Alós J., Arlinghaus R. , Aspillaga E., Bertram M.G., Birnie-Gauvin K. , Brodin T., Cooke S.J., Dahlmo L.S., Dhellemmes F., Gjelland K.Ø., Hellström G., Hershey H., Holbrook C., Klefoth T., Lowerre-Barbieri S., Monk C.T., Nilsen C.I., Pauwels I., Pickholtz R., Prchalová M., Reubens J., Říha M., Villegas-Ríos D., Vollset K.W., Westrelin S., Baktoft H. (2023) Positioning aquatic animals with acoustic transmitters. Methods in Ecology and Evolution 14: 2514–2530.
DOI: 10.1111/2041-210X.14191
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Muška M., Prchalová M., Randák T., Říha M., Vašek M., Turek J., Tušer M., Žlábek V., Kubečka J. (2023) Can a protected area help improve fish populations under heavy recreation fishing? Water 15: 632.
DOI: 10.3390/w15040632
Říha M., Prchalová M., Brabec M., Draštík V., Muška M., Tušer M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Rabaneda Bueno R., Sajdlová Z., Souza A., Šmejkal M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Kubečka J. (2023) Calibration of fish biomass estimates from gillnets: Step towards broader application of gillnet data. Ecological Indicators 153: 110425.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110425
Tesfaye M., Souza, A.T., Soukalová K., Šmejkal M., Hejzlar J., Prchalová M., Říha M., Muška M., Vašek M., Frouzová J., Blabolil P., Boukal D., Kubečka J. (2023) Somatic growth of pikeperch (Stizostedion lucioperca) in relation to variation in temperature and eutrophication in a Central Europe Lake. Fisheries Research 267: 106824.
DOI: 10.1016/j.fishres.2023.106824
Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023) Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment 865: 161198.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161198
Golpour Dehsari A., Šmejkal M., Čech M., Dos Santos R.A., Souza A., Jůza T., Martinez C., Bartoň D., Vašek M., Draštík V., Kolařík T., Kočvara L., Říha M., Peterka J., Blabolil P. (2022) Similarities and differences in fish community composition accessed by electrofishing, gill netting, seining, trawling, and water eDNA metabarcoding in temperate reservoirs. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 913279.
DOI: 10.3389/fevo.2022.913279
Jarić I., Říha M., Souza A., Rabaneda Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (2022) Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67: 1543-1558.
DOI: 10.1111/fwb.13959
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253: 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Kubečka J., Balk H., Blabolil P., Frouzová J., Kolařík T., Kratochvíl M., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Tušer M., Souza A., Vejřík L., Vejříková I. (2022) Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. Book
Nathan R., Monk C.T., Arlinghaus R. , Adam T., Alós J., Assaf M., Baktoft H., Beardsworth C.E., Bertram M.G., Bijleveld A.I., Brodin T., Brooks J.L., Campos-Candela A., Cooke S.J., Gjelland K.Ø., Gupte P.R., Harel R., Jeltsch F., Killen S.S., Hellström G., Klefoth T., Langrock R., Lennox R.J. , Lourie E., Madden J.R., Orchan Y., Pauwels I.S., Říha M., Roeleke M., Schlägel U., Shohami D., Signer J., Toledo S., Vilk O., Westrelin S., Whiteside M.A., Jarić I. (2022) Big-data approaches lead to an increased understanding of the ecology of animal movement. Science 375: eabg1780.
DOI: 10.1126/science.abg1780
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies. Folia Parasitologica 69: 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies Folia Parasitologica 69: 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Peterka J., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kočvara L., Kolařík T., Kubečka J., Ribeiro de Moraes K., Prachař Z., Říha M., Sajdlová Z., Souza A. (2022) Biomanipulace na nádrži Jordán úspěšně otestována. Co bude dál? [Biomanipulation of the Jordán Reservoir successfully tested. What is going to follow?] Rybářství 4: 48-51.
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (1) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (1)] Rybářství 1: 44-47.
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (2) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (2)] Rybářství 2: 44-47.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×