HR Excellence in Science

Mgr. Milan Říha, Ph.D.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje +420 38 777 5855
www.fishecu.cz/staff-members/riha
mriha00@gmail.com
326NB

Ostatní

Projekty:

2021-2025 - Coinvestigator in the project "Optimization of the management in carp ponds with 1-year " (Ministry of Agriculture)

2018-2022- Participation in the project "Biomanipulation as a tool for the improvement of reservoir water quality“(Ministry of  Education, Youth and Sports)

2014-2017- Principal investigator of the project “Fish distribution and activity in reservoirs“(Ministry of  Education, Youth and Sports)

2014-2017- Participation in the project "Structuring effect of submerged macrophytes on trophic relationships and distribution of fish in deep lakes (MacFish)" (Czech-Norwegian Research Programme)

2012-2015-Participation in the project "Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes (CEKOPOT)" (EU funds) awarded to As. Prof. Josef Matěna and Prof. Jan Kubečka

2009-2011-Participation in the project "Threadfin shad prey production in tropical reservoirs" (Puerto Rico department of Natural and Environmental Resource) awarded to Dr. Marie Prchalová

2009-2011-Participation in the project "Predator avoidance strategies in early life stages of percid fishes" (Grant Agency of CR) awarded to Dr. Martin Čech

2009-2010-Participation in the project "Calibration of sampling methods for Spanish fish populations in reservoirs" awarded to Prof. Jan Kubečka

2008-2012-Participation in the project "Optimalisation of the biomanipulative effect of predatory fish in ecosystems of water reservoirs" (National Agency for Agriculture Research) awarded to Prof. Jan Kubečka

2008-2010-Participation in the project "Monitoring of the fish stock of Czech reservoirs" (EEA financial mechanism and the Norwegian financial mechanism) awarded to Prof. Jan Kubečka

2006-2008-Participation in the project "Patterns and reasons of different pelagic behaviour of perch fry: novel insight into the declared ecological plasticity of a species” (Grant Agency of CR) awarded to Dr. Martin Čech

2005-2008-Participation in the project “Sinusoidal foraging and the role of fish in reservoirs” (Grant Agency of the Academy of Sciences of CR) awarded to Dr. Josef Matěna


Vzdělání:

2004 - Bc. na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Účinnost zátahové sítě pro vzorkování rybích osádek)

2007 - Mgr. na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Vývoj rybí obsádky na nádrži Římov)

2012- PhD. na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Dynamics of fish distribution in reservoirs)

 

Profesní zaměření:

Výzkum v oblasti prostorové ekologie a chování ryb ve stojatých vodách. Zaměření především na oblastí dynamiky distribuce ryb a využívání a preference jednotlivých habitatů.

Aplikace moderních výzkumných metod pro sledování chování a monitoringu rybích populací.

Výzkum v oblasti hodnocení ekologické kvality vod

 

Vědecké a profesní zkušenosti:

Od roku 2018 vědecký pracovník Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2017 Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky

Od 2017 Člen Vědecké rady Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2013-2014 Fulbright stipendium na Cornell University (NY, USA)

2012-2018 Juniorský vědecký pracovník Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2007-2012 Doktorand Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Web of Science ResearcherID: G-1065-2014, celkem publikací: 60, H-index: 17, citací: 705 (citací bez autocitací: 544)

 


Celkem nalezeno: 106 záznamů
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha K., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (1) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (1)] Rybářství 1: 44-47.
Anton - Pardo M., Muška M., Jůza T., Vejříková I., Vejřík L., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Peterka J. (2021) Diel changes in vertical and horizontal distribution of cladocerans in two deep lakes during early and late summer Science of the Total Environment 751: 141601.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141601
Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Kubečka J. (2021) New way to investigate fish density and distribution in the shallowest layers of the open water. Fisheries Research 238: 105907.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105907
Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T. (2021) Less is more – Basic quantitative indices for fish can be achieved with reduced gillnet sampling. Fisheries Research 240: 105983.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105983
Jůza T., Blabolil P., Bartoň D., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Peterka J. (2021) Recovery of the ruffe (Gymnocephalus cernua) population after an invasion boom of round goby (Neogobius melanostomus) in De Gijster Lake (the Netherlands). Aquatic Invasions 16: 499-511.
DOI: 10.3391/ai.2021.16.3.07
Konopáčová E., Nedoma J., Čapková K., Čapek P., Znachor P., Pouzar M., Říha M., Řeháková K. (2021) Low specific phosphorus uptake affinity of epilithon in three oligo- to mesotrophic post-mining lakes. Frontiers in Microbiology 12: 735498.
DOI: 10.3389/fmicb.2021.735498
Lennox R.J. , Westrelin S., Souza A., Šmejkal M., Říha M., Prchalová M., Nathan R., Koeck B., Killen S., Jarić I., Gjelland K., Hollins J., Hellstrom G., Hansen H., Cooke S.J., Boukal D., Brooks J.L., Brodin T., Baktoft H., Adam T., Arlinghaus R. (2021) A role for lakes in revealing the nature of animal movement using high dimensional telemetry systems. Movement Ecology 9: 40.
DOI: 10.1186/s40462-021-00244-y
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Vašek M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Dos Santos R.A., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kočvara L., Kolářová K., Matěna J., Peterka J., Říha M., Sajdlová Z., Tsering L., Šmejkal M., Kubečka J. (2021) Openness of fish habitat matters: Lake pelagic fish community starts very close to the shore. Water 13: 3291.
DOI: 10.3390/w13223291
Říha M., Gjelland K.O., Děd V., Eloranta A.P., Rabaneda Bueno R., Baktoft H., Vejřík L., Vejříková I., Draštík V., Šmejkal M., Holubová M., Jůza T., Rosten C., Sajdlová Z., Økland F., Peterka J. (2021) Contrasting structural complexity differentiate hunting strategy in an ambush apex predator. Scientific Reports 11: 17472.
DOI: 10.1038/s41598-021-96908-1
Vašek M., Souza A., Říha M., Kubečka J., Znachor P., Hejzlar J. (2021) Stable isotope evidence from archived fish scales indicates carbon cycle changes over the four-decade history of the Římov Reservoir (Czechia). Science of the Total Environment 755: 142550.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142550
Baktoft H., Gjelland K.O., Silva A.T., Říha M., Økland F., Alfredsen K., Forseth T. (2020) Can energy depletion of wild Atlantic salmon kelts negotiating hydropower facilities lead to reduced survival? Sustainability 12: 7341.
DOI: doi:10.3390/su12187341
Blabolil P., Sajdlová Z., Knežević Jarić J., Jůza T., Vašek M., Čech M., Šmejkal M., Muška M., Říha M., Kubečka J., Fiala I., Lisnerová M., Peterka J. (2020) Další střípek do mozaiky poznání rybích společenstev. [Another piece of mosaic knowledge of fish communities.] Rybářství 11: 40-45.
Jáchym T., Děd V., Kočvara L., Říha M., Blabolil P. (2020) Správná péče o data [Proper data care] Holubová, M. & Blabolil, P. (eds.) Sborník abstraktů z XVII. České rybářské a ichtyologické konference, České Budějovice, Biologické Centrum AV ČR, v.v.i. 57-60.
Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Holubová M., Kočvara L., Bartoň D., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2020) Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj [Fish in reclaimed post-mining pits - maintaining water quality and socio-economic development] Živa 5/2020: 261-264.
Říha M., Šmejkal M. (2020) Rybám na stopě (6): Není ryba jako ryba [On a fish track: individual differences among fish] Rybářství 1: 44-47.
Šmejkal M., Bartoň D., Děd V., Souza A., Blabolil P., Vejřík L., Sajdlová Z., Říha M., Kubečka J. (2020) Negative feedback concept in tagging: Ghost tags imperil the long-term monitoring of fishes PLoS ONE 15: e0229350.
DOI: 10.1371/journal.pone.0229350
Souza A., Soukalová K., Děd V., Šmejkal M., Blabolil P., Říha M., Jůza T., Vašek M., Čech M., Peterka J., Vejřík L., Vejříková I., Tušer M., Muška M., Holubová M., Boukal D.S. , Kubečka J. (2020) Ontogenetic and interpopulation differences in otolith shape of the European perch (Perca fluviatilis) Fisheries Research 230: 105673.
DOI: doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105673
Souza A., Soukalová K., Děd V., Šmejkal M., Ribeiro de Moraes K., Říha M., Muška M., Frouzová J., Kubečka J. (2020) Otolith shape variations between artificially stocked and autochthonous pikeperch (Sander lucioperca) Fisheries Research 231: 105708.
DOI: doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105708
Žák J., Prchalová M., Šmejkal M., Blabolil P., Vašek M., Matěna J., Říha M., Peterka J., Seďa J., Kubečka J. (2020) Sexual segregation in European cyprinids: consequence of response to predation risk influenced by sexual size dimorphism Hydrobiologia 847: 1439–1451.
DOI: 10.1007/s10750-020-04198-x
Kubečka J., Souza A., Říha M., Muška M., Vašek M., Boukal D., Prchalová M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hejzlar J., Matěna J., Moraes K. , Peterka J., Randák T., Šmejkal M., Tušer M., Blabolil P., Vejřík L. (2019) Kýžený ráj candátů? Kvalitativní zamyšlení nad kvantitativními průzkumy nádrže Lipno [Pikeperch paradise? Qualitative reflections on quantitative surveys of the Lipno reservoir] Limnologické noviny 2019 (1): 1–6.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×