HR Excellence in Science
Celkem nalezeno: 98 záznamů
Hohausová E., Kubečka J., Frouzová J., Husák Š., Balk H. (2007) Experimentální hodnocení biomasy vybraných druhů vodních makrofyt horizontální echolokací [Experimental assessment of biomass of selected species of aquatic macrophytes by horizontal echosounding]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2007, Praha, January 30–31, 2007. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 978–80–86832–23–4:pp. 100–105.
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Tušer M., Vašek M. (2007) Jak vlastně studovat rybí obsádky našich velkých nádrží? [How shall we study the fish stock of our large water reservoirs?]. In: Švátora, M. (ed.), X. česká ichtyologická konference, sborník referátů z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, June 26–27, 2007. Univerzita Karlova, Praha, ISBN 978–80–86561–82–0:pp. 92–94.
Kubečka J., Čech M., Říha M., Jůza T., Frouzová J., Draštík V., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Tušer M., Vašek M. (2006) Rybí obsádka nádrže Orlík po prvních létech provozu jaderné elektrárny Temelín [Fish stock of the Orlík Reservoir after first years of operation of Temelín Nuclear power plant]. In: Hanslík, E., Miller, B.(eds.), Sborník XIX. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 10–11, 2006, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, ISBN 80–02–01841–9: pp. 85–96.
Prchalová M., Kubečka J., Hladík M., Hohausová E., Čech M., Frouzová J. (2006) Fish habitat preferences in an artificial reservoir system. Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 29: 1890–1894..
Frouzová J., Kubečka J., Balk H., Frouz J. (2005) Target strength of some European fish species and its dependence on fish body parameters. Fisheries Research 75: 86–96..
Frouzová J., Kubečka J., Balk H., Frouz J. (2005) Target strength of some European fish species and its dependence on fish body parameters Fisheries Research 75: 86-96.
DOI: 10.1016/j.fishres.2005.04.011
Frouz J., Ali A., Frouzová J., Lobinske R. (2004) Horizontal and vertical distribution of soil macroarthropods along a spatio-temporal moisture gradient in subtropical central Florida. Environmental Entomology 33: 1282–1295..
Frouzová J., Kubečka J. (2004) Changes of acoustic target strength during juvenile perch development. Fisheries Research 66: 355–361..
Frouzová J., Kubečka J., Matěna J. (2004) Acoustic scattering properties of freshwater invertebrates. In: Simons D.G. (ed.), Proceedings of the Seventh European Conference on Underwater Acoustic (ECUA 2004), Delft University of Technology, ISBN 90–5986–079–9, Volume I.:pp. 319–324.
Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Kubečka J., Peterka J., Vašek M. (2004) Distribution of young-of-the-year percids in European reservoirs. In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 109–110.
Vašek M., Kubečka J., Peterka J., Čech M., Draštík V., Hladík M., Prchalová M., Frouzová J. (2004) Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir. Iternational Review of Hydrobiology 89: 352–362..
Frouz J., Frouzová J. (2003) Raketoplány a ochrana přírody [Space shuttles and nature conservation]. Živa 51: 90–92..
Kubečka J., Čech M., Hohausová E., Vernooij S., Wagenvoort A., Peterka J., Hladík M., Vašek M., Prchalová M., Frouzová J., Draštík V., Říčan O., Pokorný O., Ketelaars H. (2002) Composition, biomass and habitat In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia:preferences of the fish stocks in three artificially destratified dutch reservoirs, pp. 131–134.
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Vašek M., Prchalová M., Hladík M., Frouzová J. (2002) Fish gradients in reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 21..
Schiemer F., Amarasinghe U., Frouzová J., Sricharoendham B., Silva E. (2001) Ecosystem Structure and Dynamics – A Management Basis for Asian Reservoirs and Lakes.  In: De Silva, S.S. (ed.) Proceedings of an International Workshop, Reservoir and Culture-Based Fisheries:Biology and Management, Bangkok, February 15–18, 2000, Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, pp. 215–226. ISBN 0–642–45694–1.
Kubečka J., Frouzová J., Čech M., Peterka J., Ketelaars H., Wagenwoort A., Papáček M. (2000) Hydroacoustic assessment of pelagic stages of freshwater insects. Aquatic Living Resources 13: 361-366..
Kubečka J., Frouzová J., Vilcinskas A., Wolter C., Slavík O. (2000) Longitudinal hydroacoustic survey of fish in the Elbe River supplemented by direct capture. In: Cowx, I. G. (ed.), Management and Ecology of river fisheries, Blackwell, Oxford, pp. 14-26.
Frouzová J., Kubečka J., Čech M. (1998) Bubble density in the open water of freshwater reservoirs: consequence for fish stock studies. In: Alippi, A., Cannelli, G.B. (eds.), Proceedings of the Fourth European Conference on Underwater Acoustics , pp. 281-286. Roma, 20.-25. 9. 1998, CNR-IDAC.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×