HR Excellence in Science

RNDr. Michal Tušer, Ph.D.

Pracovní zařazení Odborný pracovník V&V
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje (+420) 387 775 848, GSM: (+420) 737 329 542
michal.tuser@hbu.cas.cz
237

Ostatní

Jsem hydrobiolog, který se zajímá o (1) ekologii ryb v různých prostředích a (2) toky skleníkových plynů ve sladkých vodách, především za použití pokročilých podvodních akustických technik. Kromě vědeckých echolotů a akustických kamer mám značné zkušenosti s technikami aktivního a pasivního odlovu ryb (různé druhy sítí a elektrolov) a terénním vzorkováním difúzních a ebuličních toků skleníkových plynů. Podílel jsem se na mnoha projektech zaměřených na kvantitativní a kvalitativní výzkum rybích společenstev a skleníkových plynů ve velkých vnitrozemských a mořských vodách v Evropě (Rakousko, Česko, Německo, Řecko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko).

Web of Science ResearcherID F-8548-2014  ||  ORCID 0000-0003-2881-392X  ||  ResearchGate  ||  Publons

 


Datum a místo narození

28. ledna 1982 v Turnově, Česká republika

 

Vzdělání a akademické zaměstnání

současné Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice, ČR
2020 postdoktorand | Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfisherei, Berlín, Německo (září - prosinec)
2020-2016 vědecký výzkumník | SoWa Výzkumná infrastruktura, BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice, ČR
2016-2013 postdoktorand | Hydrobiologický ústav, BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice, ČR
2013-2008 Ph.D. v Hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Detekce ryb moderními sonarovými systémy)
2013 RNDr. v Biologii ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR
2007-2004 Mgr. v Ekologii na Biologické fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Orientace ryb v podélném profilu nádrže Římov)
2004-2001 Bc. v Ekologii na Biologické fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Slepá zóna v akustické detekci ryb blízko dna nádrží)

 

Projekty

2023-2019 Size estimation and taxonomical identification of European freshwater fishes using a broadband echosounder (EEA and Norway Grants - Fund for Bilateral Relations | PI)
2022-2020 How important is biogenic methane for secondary production in seasonally stratified freshwater reservoirs? (Grantová Agentura České Republiky)
2022-2019 IBERA - Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do Evropského výzkumného prostoru (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
2020-2017 Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční (Technologická Agentura České Republiky)
2020-2016 SoWa Výzkumná infrastruktura (Ministerstvo vzdělání, mládeže a sportu České Republiky)
2020-2016 Stanovení udržitelnosti chovu ryb na jezeře Balaton zkoumáním rekonstrukce rybí fauny a využití potravinové základny pomocí základních a aplikovaných metod výzkumu (European Regional Development Fund, Hungary | spolupráce)
2019-2017 MetOx 2018 Methane in Oxic surface waters (GLEON global lake ecological observatory network)
2015-2014 Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu (Operační Program Životního Prostředí)
2015-2012 Hydroakustické rozlišení ryb a bublin a kvantifikace emisí metanových bublin z přehrad mírného pásma (Grantová Agentura České Republiky)
2015-2012 Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes (CEKOPOT) (Ministerstvo vzdělání, mládeže a sportu České Republiky administrující podporu poskytovanou z Evroských fondů)
2010-2008 Monitoring of the fish stock of Czech reservoirs (Grant from Iceland, Liechtestein and Norway through the EEA financial mechanism and the Norwegian financial mechanism)
2010-2007 Horizontal acoustic surveys and fish behaviour in the open water (Grantová Agentura České Republiky)
2009-2008 Fish stock assessment in the Biesbosch reservoirs, the Netherlands (Evides N.V., Nizozemsko)
2008 Acoustic studies of behavioural patterns in mesopelagic jellyfish Periphylla periphylla (Universitet i Bergen & Universitet i Oslo, Lurefjorden, Norsko)
2007 Implementation of imaging sonar technology applied to the analysis of the migration of twaite shad (Alosa fallax) in the river Ebro, Xerta (Catalunya), Spain (Generalitat de Catalunya, Dep. of Environment/IRTA/Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology)

           

Kurzy

2019 Principles and methods of broadband technologies: application to fisheries acoustics. Na lodi G. O. Sars, Bergen, Norsko (ICES tréninkový kurz)
2014 Echosounder data processing using Echoview. České Budějovice, Česká Republika (Echoview tréninkový kurz)
2013 Permafrost and gas hydrate related methane release in the Arctic and impact on climate change: European cooperation for long-term Monitoring (PERGAMON). Sodankylä Research Station, Finsko (EU-funded COST Action - tréninková škola)
2011 Polární Ekologie - Parazité ryb za polárním kruhem. Špicberky, Norsko (Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích)
2009 Assessment of aquatic ecosystems Quality Using Acoustics (AQUA). Leba a Waszeta, Polsko (Polish-Norwegian Research Fund)

 

Konference

2017 10th Symposium of European Freshwater Sciences 2017 (SEFS10). Olomouc, Česká Republika (ústní prezentace)
2015 Underwater Acoustics conference and exhibition (UACE2015). Kréta, Řecko (ústní prezentace)
2014 Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs (EcoFiL). České Budějovice, Česká Republika (organizace)
2013 Underwater Acoustics (UA2013). Korfu, Řecko (ústní prezentace)
2012 Polar Ecology Conference 2012. České Budějovice, Česká Republika (poster)
2010 Fish Sampling with Active Methods (FSAM). České Budějovice, Česká Republika (organizace)
2008 DIDSON-based Fish Assessment: Techniques for monitoring migratory fish in rivers. Alaska Chapter of the American Fisheries Society with Alaska Department of Fish and Game, Anchorage, Alaska (ústní prezentace a elektronický poster)
2008 Ecosystem Approach with Fisheries Acoustics and Complementary Technologies (SEAFACTS), ICES 6th Symposium in Acoustics. Bergen, Norsko (ústní prezentace)
2007 Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Toward the true picture of fish stock. České Budějovice, Česká Republika (ústní prezentace)
2004 ICES Annual Science Conference. Vigo, Španělsko

 

Recenzování ve vědeckých časopise

Acta Limnologica Brasiliensia || Applied Sciences || Aquaculture || Fisheries Research || Folia Zoologica || Fundamental and Applied Limnology || Inland Waters || Journal of Applied Ichthyology || Journal of Aquaculture & Fisheries || Journal of Fish Biology || Water || Water Research

 

Výuka

Erasmus+ program (Evropská Komise)

Short-term Scientific Mission (COST)

Národní a regionální ekologická olympiáda (ČSOP)

Lekce a exkurze pro základní a střední školy

Dny otevřených dveří a kurzy

 


Celkem nalezeno: 68 záznamů
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253: 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Kubečka J. (2021) New way to investigate fish density and distribution in the shallowest layers of the open water. Fisheries Research 238: 105907.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105907
Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T. (2021) Less is more – Basic quantitative indices for fish can be achieved with reduced gillnet sampling. Fisheries Research 240: 105983.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105983
Jůza T., Blabolil P., Bartoň D., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Peterka J. (2021) Recovery of the ruffe (Gymnocephalus cernua) population after an invasion boom of round goby (Neogobius melanostomus) in De Gijster Lake (the Netherlands). Aquatic Invasions 16: 499-511.
DOI: 10.3391/ai.2021.16.3.07
Perivolioti T. M., Mouratidis A., Terzopoulos D., Kalaitzis P., Ampatzidis D., Tušer M., Frouzová J., Bobori D. (2021) Production, validation and morphometric analysis of a digital terrain model for Lake Trichonis using geospatial technologies and hydroacoustics. ISPRS International Journal of Geo-Information 10: 91.
DOI: doi.org/10.3390/ijgi10020091
Perivolioti T. M., Tušer M., Terzopoulos D., Sgardelis S., Antoniou I. (2021) Optimising the workflow for fish detection in DIDSON (Dual-frequency IDentification SONar) data with the use of optical flow and a genetic algorithm. Water 13: 1304.
DOI: 10.3390/w13091304
Perivolioti T. M., Frouzová J., Tušer M., Bobori D. (2020) Assessing the fish stock status in Lake Trichonis: A hydroacoustic approach Water 12: 1823.
DOI: doi.org/10.3390/w12061823
Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Holubová M., Kočvara L., Bartoň D., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2020) Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj [Fish in reclaimed post-mining pits - maintaining water quality and socio-economic development] Živa 5/2020: 261-264.
Souza A., Soukalová K., Děd V., Šmejkal M., Blabolil P., Říha M., Jůza T., Vašek M., Čech M., Peterka J., Vejřík L., Vejříková I., Tušer M., Muška M., Holubová M., Boukal D.S. , Kubečka J. (2020) Ontogenetic and interpopulation differences in otolith shape of the European perch (Perca fluviatilis) Fisheries Research 230: 105673.
DOI: doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105673
Baran R., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Sajdlová Z., Vejřík L., Kubečka J. (2019) Quantification of Chaoborus and small fish by mobile upward-looking echosounding Journal of Limnology 78: 60-70.
DOI: 10.4081/jlimnol.2018.1837
Bednařík A., Blaser M., Matoušů A., Tušer M., Chaudhary P.P. , Šimek K., Rulík M. (2019) Sediment methane dynamics along the Elbe River Limnologica 79: 125716.
DOI: 10.1016/j.limno.2019.125716
Koliada I. , Balk H., Tušer M., Ptáček L., Kubečka J. (2019) Limitations of target detection in horizontal acoustic surveys of extremely shallow water bodies Fisheries Research 218: 94-104 .
DOI: 10.1016/j.fishres.2019.05.005
Kubečka J., Souza A., Říha M., Muška M., Vašek M., Boukal D., Prchalová M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hejzlar J., Matěna J., Moraes K. , Peterka J., Randák T., Šmejkal M., Tušer M., Blabolil P., Vejřík L. (2019) Kýžený ráj candátů? Kvalitativní zamyšlení nad kvantitativními průzkumy nádrže Lipno [Pikeperch paradise? Qualitative reflections on quantitative surveys of the Lipno reservoir] Limnologické noviny 2019 (1): 1–6.
Matoušů A., Rulík M., Tušer M., Bednařík A., Šimek K., Bussmann I. (2019) Methane dynamics in a large river: a case study of the Elbe River Aquatic Sciences 81: UNSP 12.
DOI: 10.1007/s00027-018-0609-9
Perivolioti T. M., Tušer M., Frouzová J., Znachor P., Rychtecký P., Mouratidis A., Terzopoulos D., Bobori D. (2019) Estimating environmental preferences of freshwater pelagic fish using hydroacoustics and satellite remote sensing Water 11: 2226.
DOI: 10.3390/w11112226
Říha M., Muška M., Prchalová M., Vašek M., Šmejkal M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J. (2019) Rybám na stopě [On a fish track] Rybářství 2019 (8): 44-47.
Říha M., Šmejkal M., Děd V., Jarić I., Souza A., Vašek M., Muška M., Prchalová M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J., Peterka J. (2019) Rybám na stopě (4): Telemetrické sledování ryb [On a fish track: Fish telemetry tracking] Rybářství 2019 (11): 16-19.
Říha M., Šmejkal M., Děd V., Jarić I., Souza, A.T., Vašek M., Muška M., Prchalová M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J., Peterka J. (2019) Rybám na stopě (5): Chování dravců [On a fish track (5): Behaviour of predators] Rybářství 2019 (12): 12-15.
Jůza T., Blabolil P., Baran R., Bartoň D. , Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Žák J., Peterka J. (2018) Collapse of the native ruffe (Gymnocephalus cernua) population in the Biesbosch lakes (the Netherlands) owing to round goby (Neogobius melanostomus) invasion Biological Invasions 20: 1523-1535.
DOI: 10.1007/s10530-017-1644-5
Jůza T., Blabolil P., Baran R., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Muška M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Žák J., Ketelaars H.A.M. (2018) Comparison of two passive methods for sampling invasive round goby (Neogobius melanostomus) populations at different depths in artificial lakes Fisheries Research 207: 175-181.
DOI: 10.1016/j.fishres.2018.06.002

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×