HR Excellence in Science

RNDr. Pavla Sojková, Ph.D.

Bartošová

Pracovní zařazení Vědecký pracovník - Laboratoř rybí protistologie
Rybí parazitologie
Parazitologický ústav

Kontaktní údaje +420 38777 5450
www.researchgate.net/profile/Pavla-Sojkova-bartosova
bartosova@paru.cas.cz
109

Ostatní

Moje výzkumné zaměření zahrnuje odhalování druhové rozmanitosti, fylogenetických vztahů a evolučních trajektorií parazitů, především myxozoí (rybomorek). Fylogenetické a molekulárně-biologické metody aplikuji k řešení otázek evoluční a funkční biologie s využitím parazitů jako modelových organismů. Ve svých současných projektech se rovněž soustředím na charakterizaci proteáz a inhibitorů proteáz parazitů jako důležitých molekul v hostitelsko-parazitických interakcích a posouzení jejich významu jako terapeutických cílů. Kromě rybomorek se účastním studií pokrývajících jiné skupiny zvířecích a lidských parazitů/patogenů, jako jsou výtrusovci, klíšťata a motolice.


Rok narození: 1981

Národnost: Slovenská

Identifikátor vědce: ORCID 0000-0003-2370-6981

 

Vzdělání a vědecká kariéra

od roku 2024 Vedoucí pracovní skupiny v Laboratoři rybí protistologie, Parazitologický ústav, BCAS

od roku 2014 Výzkumný pracovník, Laboratoř rybí protistologie, Parazitologický ústav, BCAS

2017-2018 Krátkodobé postdoktorandské stáže na Katedře mikrobiologie, Oregonská Státní Univerzita, USA

2011-2013 Krátkodobé postdoktorandské stáže na Katedře veterinárních lékařských věd, Univerzita v Bologni, Itálie

2011-2013 Postdoktorand, Laboratoř rybí protistologie, Parazitologický ústav, BCAS

Říjen 2010 PhD v Parazitologii, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita (JU), České Budějovice, Česká republika

2010 Vědecký asistent, Laboratoř vektorové imunologie, Parazitologický ústav, BCAS

2005-2010 Vědecký asistent, Laboratoř rybí protistologie, Parazitologický ústav, BCAS

2009 Doktorandská stáž na Kalifornské Univerzitě, Berkeley, CA, USA

Březen 2009 RNDr. v Zoologii na Přírodovědecké fakultě, JU

2003-2005 Studium biologie (Bc.) a zoologie (Mgr.) s diplomovou prací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko

 

Kariérní přestávky

2014-2015 (14 měsíců) Rodičovská dovolená

 

Granty vedené jako hlavní řešitel

  • 2024-2027 Grantová agentura České republiky, Lead agency grant ve spolupráci s FWF (Rakouská PI: A. Holzer). Potrava nebo nepřítel: interakce rybomorek s červenými krvinkami; referenční číslo projektu 24-13238L.
  • 2021-2023 Grantová agentura České republiky, standardní grant. Cystatiny rybomorek a katepsiny rybích hostitelů: odhalování potenciální interakce během infekce; referenční číslo projektu 21-16565S.
  • 2017-2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Inhibitory cysteinových proteáz klíčové pro patogenitu rybomorek a jejich interakci s rybím hostitelem; referenční číslo projektu LTAUSA17201.
  • 2011-2013 Grantová agentura České republiky, postdoktorandský grant. Biologie a fylogeneze myxosporeí z čeledi Sphaerosporidae u ekonomicky významných ryb: využití molekulárních metod; referenční číslo projektu P506/11/P724.

 

Stipendia a ocenění

  • 2007 Studentský grant Grantové agentury Jihočeské univerzity, Česká republika; Molekulární analýza sekvencí ITS v populacích Chloromyxum cyprini Fujita, 1927 (Myxozoa: Myxosporea) u kaprovitých ryb.
  • 2016 Prémie Otto Wichterleho Akademie Věd ČR pro vynikající mladé výzkumníky

Celkem nalezeno: 48 záznamů
Bartošová-Sojková P., Butenko A., Richtová J., Fiala I., Oborník M., Lukeš J. (2024) Inside the host: understanding the evolutionary trajectories of intracellular parasitism ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY 78: 3.1–3.21.
DOI: 10.1146/annurev-micro-041222-025305
Dobai T., Bartošová-Sojková P. (2024) Sphaerospora molnari Trends in Parasitology 40: 352–353.
DOI: 10.1016/j.pt.2023.12.011
Buša M., Matoušková Z., Bartošová-Sojková P., Pachl P., Eichenberger C., Řezáčová P., Eichenberger R.M., Deplazes P., Horn M., Štefanič S., Mareš M. (2023) An evolutionary molecular adaptation of an unusual stefin from the liver fluke Fasciola hepatica redefines the cystatin superfamily Journal of Biological Chemistry 299: 102970.
DOI: 10.1016/j.jbc.2023.102970
Ribeiro J., Hartmann D., Bartošová-Sojková P., Debat H., Moos M., Fara J., Šimek P., Palus M., Kučera M., Hajdušek O., Sojka D., Kopáček P., Perner J. (2023) Blood-feeding adaptations and virome assessment of the poultry red mite Dermanyssus gallinae guided by RNA-seq Communications Biology 6: 517.
DOI: 10.1038/s42003-023-04907-x
Alama Bermejo G., Bartošová-Sojková P., Atkinson S.D., Holzer A., Bartholomew J. (2022) Proteases as Therapeutic Targets Against the Parasitic Cnidarian Ceratonova shasta: Characterization of Molecules Key to Parasite Virulence In Salmonid Hosts Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 11: 804864.
DOI: 10.3389/fcimb.2021.804864
Kyslík J., Vancová M., Bartošová-Sojková P., Lövy A., Holzer A., Fiala I. (2022) Expressional profiling and cellular localization of myxozoan minicollagens demonstrate their involvement in polar capsule formation during sporogenesis International Journal for Parasitology 52: 667-675.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2022.07.002
Lisnerová M., Lisner A., Cantatore D., Schaeffner B., Pecková H., Tyml T., Fiala I., Bartošová-Sojková P., Holzer A. (2022) Correlated evolution of fish host length and parasite spore size: a tale from myxosporeans inhabiting elasmobranchs International Journal for Parasitology 52: 97–110.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2021.05.008
Lisnerová M., Martínek I., Alama Bermejo G., Bouberlová K., Schaeffner B., Nkabi N., Holzer A., Bartošová-Sojková P. (2022) An ancient alliance: Matching evolutionary patterns of cartilaginous fishes (Elasmobranchii) and chloromyxid parasites (Myxozoa) Infection Genetics and Evolution 103: 105346.
DOI: 10.1016/j.meegid.2022.105346
Bartošová-Sojková P., Kyslík J., Alama Bermejo G., Hartigan A., Atkinson S.D., Bartholomew J., Palenzuela O., Picard-Sánchez M., Faber M.N., Holland J.W., Holzer A. (2021) Evolutionary Analysis of Cystatins of Early-Emerging Metazoans Reveals a Novel Subtype in Parasitic Cnidarians Biology 10: 110.
DOI: 10.3390/biology10020110
Šnebergerová P., Bartošová-Sojková P., Jalovecká M., Sojka D. (2021) Plasmepsin-like aspartyl proteases in Babesia Pathogens 10: 1241.
DOI: 10.3390/pathogens10101241
Bartošová-Sojková P., Fiala (2020) Myxozoa: starobylí paraziti neustále opředeni záhadami / Myxozoa: Ancient Parasites Forever Enshrouded in Mysteries Živa 4: 162-167.
Eszterbauer E., Sipos D., Kaján G.L., Szegő D., Fiala I., Holzer A., Bartošová-Sojková P. (2020) Genetic diversity of serine protease inhibitors in myxozoan (Cnidaria, Myxozoa) fish parasites Microorganisms 8: 1502.
DOI: 10.3390/microorganisms8101502
Lisnerová M., Fiala I., Cantatore D., Irigoitia M., Timi J., Pecková H., Bartošová-Sojková P., Sandoval C.M., Luer C., Morris J., Holzer A. (2020) Mechanisms and Drivers for the Establishment of Life Cycle Complexity in Myxozoan Parasites Biology 9: 10.
DOI: 10.3390/biology9010010
Kosakyan A., Alama Bermejo G., Bartošová-Sojková P., Born-Torrijos A., Šíma R., Nenarokova A., Eszterbauer E., Bartholomew J., Holzer A. (2019) Selection of suitable reference genes for gene expression studies in myxosporean (Myxozoa, Cnidaria) parasites. Scientific Reports 9: 15073.
DOI: 10.1038/s41598-019-51479-0

Dokumenty ke stažení:
Kosakyan_2019_ScientReport (pdf)
Bartošová-Sojková P., Lövy A., Reed C., Lisnerová M., Tomková T., Holzer A., Fiala I. (2018) Life in a rock pool: Radiation and population genetics of myxozoan parasites in hosts inhabiting restricted spaces PLOS ONE 13: e0194042.
DOI: 10.1371/journal.pone.0194042
Cantatore D.M.P., Irigoitia M., Holzer A., Bartošová-Sojková P., Pecková H., Fiala I., Timi J. (2018) The description of two new species of Chloromyxum Mingazzini, 1890 from skates in the Argentine Sea reveals that a limited geographic host distribution causes phylogenetic lineage separation of myxozoans in Chondrichthyes Parasite 25: 47.
DOI: 10.1051/parasite/2018051
Holzer A., Bartošová-Sojková P., Born-Torrijos A., Lövy A., Hartigan A., Fiala I. (2018) The joint evolution of the Myxozoa and their alternate hosts: A cnidarian recipe for success and vast biodiversity. Molecular Ecology 27: 1651–1666.
DOI: 10.1111/mec.14558
Patra S., Bartošová-Sojková P., Pecková H., Fiala I., Eszterbauer E., Holzer A. (2018) Biodiversity and host-parasite cophylogeny of Sphaerospora (sensu stricto) (Cnidaria: Myxozoa) Parasites & Vectors 11: 347.
DOI: 10.1186/s13071-018-2863-z
Perner J., Kotál J., Hatalová T., Urbanová V., Bartošová-Sojková P., Brophy P.M., Kopáček P. (2018) Inducible glutathione S-transferase (IrGST1) from the tick Ixodes ricinus is a haem-binding protein Insect Biochemistry and Molecular Biology DOI: 10.1016/j.ibmb.2018.02.002
Urbanová V., Hajdušek O., Šíma R., Franta Z., Hönig Mondeková H., Grunclová L., Bartošová-Sojková P., Jalovecká M., Kopáček P. (2018) IrC2/Bf e A yeast and Borrelia responsive component of the complement system from the hard tick Ixodes ricinus Developmental and Comparative Immunology 79: 86-94.
DOI: 10.1016/j.dci.2017.10.012

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×