HR Excellence in Science

RNDr. Marek Šmejkal, Ph.D.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje +420 387 77 5856, +420 778 485 295
https://www.researchgate.net/profile/Marek-Smejkal
marek.smejkal@hbu.cas.cz
327NB

Ostatní

Zajímají mě příčiny a následky různých migračních strategií kaprovité ryby bolena dravého (Leuciscus aspius). Samci tohoto druhu jsou protandričtí, tj. připlouvají na trdliště dříve a odplouvají později než samice v sezónním a částečně i v denním měřítku. Boleni se rozmnožují několikrát za život a dlouhodobý výzkum se tak může zaměřit na změny v reprodukčních strategiích během života bolena.Na výzkumné lokalitě probíhá špičkování (nárazové vypuštění vody) během tření. Věnujeme se dopadu tohoto antropogenního vlivu na reprodukční úspěšnost reofilních ryb. 

Dalším výzkumným tématem problematika invazních druhů a jejich dopadů na původní faunu na příkladu kompetice mezi původním a kriticky ohroženým karasem obecným (Carassius carassius) a invazním karasem stříbřitým (C.gibelio). 

 


Datum narození:

9.3.1988, Praha

Vzdělání:

2007-2010 Bc. Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity (Teze: Význam jednotlivých habitatů pro ryby v nádržích).

2010-2013 Mgr. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (Teze: Význam jednotlivých litorálních habitatů pro ryby v nádržích).

2013-2017 PhD. student, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (Ekologie vrcholových predátorů, sumce a bolena, a důsledky pro rybí společenstva)

2013, 2015, 2021 – stáž na Lundské univerzitě, Švédsko (Oddělení ekologie vod)

Vědecké zkušenosti:

2009 - 2017 částečný úvazek na Hydrobiologickém ústavu

2017 - 2019 - postdoktorand na Hydrobiologickém ústavu

od roku 2020 vědecký pracovník na Hydrobiologickém ústavu

Web of Science ResearcherID: E-1269-2017, Celkový počet IF publikací: 63, H-index: 15, Počet citací: 580

Projekty - hlavní řešitel

SFŽP - Zapojení mládeže do ochrany kriticky ohrožených druhů ryb v rámci opatření pro zadržení vody v krajině (2024-2025)

Strategie AV 21, Voda a život, aktivita Zachraň karase (2023-2024, Akademie věd České republiky)

TJ02000012 Zvýšení přirozeného reprodukčního potenciálu rheofilních ryb na člověkem ovlivněných tocích, TAČR (hlavní řešitel, 2019-2021)

QK1920326 Akvakultura reofilních druhů ryb, GA MZe (hlavní řešitel za BC AV ČR, 2019-2021)

580300/992200 Strategie AV 21, Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, aktivita Role rybích feromonů v načasování a synchronizaci rozmnožování (2017-2019, Akademie věd České republiky)

 


Celkem nalezeno: 100 záznamů
Gorule P.A., Šmejkal M., Tapkir S., Stepanyshyna Y., Stejskal V., Follesa M.C., Cau A. (2024) Long-term sublethal exposure to polyethylene and tire wear particles: Effects on risk-taking behaviour in invasive and native fish. Science of the Total Environment 908: 168233.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.168233
Lennox R.J. , Afonso P., Birnie-Gauvin K. , Dahlmo L.S., Nilsen C.I., Arlinghaus R. , Cooke S.J., Souza A.T., Jarić I., Prchalová M., Říha M., Westrelin S., Twardek W., Aspillaga E., Kraft S., Šmejkal M., Baktoft H., Brodin T., Hellström G., Villegas-Ríos D., Vollset K.W., Adam T., Sortland L.K., Bertram M.G., Crossa M., Vogel E.F., Gillies N., Reubens J. (2024) Electronic tagging and tracking aquatic animals to understand a world increasingly shaped by a changing climate and extreme weather events. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 81: 326–339.
DOI: 10.1139/cjfas-2023-0145
Šmejkal M., Dočkal O., Thomas K., Verma C.R., Kumkar P., Kalous L. (2024) First record of highly invasive Chinese sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Perciformes: Odontobutidae) in the Elbe River Basin, Czechia. Aquatic Ecology 58: 125–130.
DOI: 10.1007/s10452-023-10036-8
Šmejkal M., Thomas K., Kořen V., Kubečka J. (2024) The 50-year history of anglers' record catches of genus Carassius: circumstantial evidence of wiping out the native species by invasive conspecific. NeoBiota 92: 111-128.
DOI: 10.3897/neobiota.92.121288
Bartoň D., Sajdlová Z., Kolařík T., Kubečka J., Duras J., Kortan D., Šmejkal M. (2023) Use of a flow deflector to protect rheophilic fish spawning grounds during hydropeaking. River Research and Applications 39: 561–569.
DOI: 10.1002/rra.4084
Blabolil P., Bartoň D., Duras J., Šmejkal M., Muška M. (2023) Rybí společenstvo vodní nádrže Láz v Brdech v roce 2020. [Fish community in the Láz water reservoir in the Brdy Highlands in 2020.] Bohemia centralis 38: 191–202.
Kubečka J., Souza A., Soukalová K., Čech M., Šmejkal M., Ďurišová J., Svojtka M. (2023) S otolity za tajemstvími candátů. [With otoliths after the secrets of pikeperch.] Rybářství 1: 56-59.
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Muška M., Hladík M., Čtvrtlíková M., Draštík V., Kučerová A., Krolová M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Kubečka J. (2023) Artificial floating islands: a promising tool to support juvenile fish in lacustrine systems. Hydrobiologia 850: 1969–1984.
DOI: 10.1007/s10750-023-05204-8
Říha M., Prchalová M., Brabec M., Draštík V., Muška M., Tušer M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Rabaneda Bueno R., Sajdlová Z., Souza A., Šmejkal M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Kubečka J. (2023) Calibration of fish biomass estimates from gillnets: Step towards broader application of gillnet data. Ecological Indicators 153: 110425.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110425
Šmejkal M. (2023) Není karas jako karas aneb Zachraň karase! [Not all carps are alike - Save the crucian carp.] Rybářství 7: 29-31.
Šmejkal M., Bartoň D., Blabolil P., Kolařík T., Kubečka J., Sajdlová Z., Souza A., Brabec M. (2023) Diverse environmental cues drive the size of reproductive aggregation in a rheophilic fish. Movement Ecology 11: 16.
DOI: 10.1186/s40462-023-00379-0
Šmejkal M., Bartoň D., Duras J., Horký P., Muška M., Kubečka J., Pfauserová N., Tesfaye M., Slavík O. (2023) Living on the edge: Reservoirs facilitate enhanced interactions among generalist and rheophilic fish species in tributaries. Frontiers in Environmental Science 11: 1099030.
DOI: 10.3389/fenvs.2023.1099030
Tapkir S., Thomas K., Kalous L., Vašek M., Meador T.B., Šmejkal M. (2023) Invasive gibel carp use vacant space and occupy lower trophic niche compared to endangered native crucian carp. Biological Invasions 25: 2917–2928.
DOI: 10.1007/s10530-023-03081-9
Tapkir S., Thomas K., Kalous L., Vašek M., Meador T.B., Šmejkal M. (2023) Invasive gibel carp use vacant space and occupy lower trophic niche compared to endangered native crucian carp Biological Invasions 25: 2917–2928.
DOI: 10.1007/s10530-023-03081-9
Tesfaye M., Souza, A.T., Soukalová K., Šmejkal M., Hejzlar J., Prchalová M., Říha M., Muška M., Vašek M., Frouzová J., Blabolil P., Boukal D., Kubečka J. (2023) Somatic growth of pikeperch (Stizostedion lucioperca) in relation to variation in temperature and eutrophication in a Central Europe Lake. Fisheries Research 267: 106824.
DOI: 10.1016/j.fishres.2023.106824
Thomas K., Brabec M., Tapkir S., Gottwald M., Bartoň D., Šmejkal M. (2023) Sampling bias of invasive gibel carp and threatened crucian carp: Implications for conservation. Global Ecology and Conservation 48: e02718.
DOI: 10.1016/j.gecco.2023.e02718
Thomas K., Šmejkal M., Nameer P.O. (2023) Feeding ecology of a lesser-known arboreal giant: Grizzled Giant Squirrel (Ratufa macroura), Southern Western Ghats, India. Ecology and Evolution 13: e10765.
DOI: 10.1002/ece3.10765
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Sajdlová Z., Kočvara L., Kolařík T., Bartoň D., Jůza T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2023) Trophic position of the species and site trophic state affect diet niche and individual specialization: From apex predator to herbivore. Biology 12: 1113.
DOI: 10.3390/biology12081113
Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022) Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806: 150649.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649
Golpour Dehsari A., Šmejkal M., Čech M., Dos Santos R.A., Souza A., Jůza T., Martinez C., Bartoň D., Vašek M., Draštík V., Kolařík T., Kočvara L., Říha M., Peterka J., Blabolil P. (2022) Similarities and differences in fish community composition accessed by electrofishing, gill netting, seining, trawling, and water eDNA metabarcoding in temperate reservoirs. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 913279.
DOI: 10.3389/fevo.2022.913279

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×