HR Excellence in Science

RNDr. Ing. Lukáš Vejřík, Ph.D.

Pracovní zařazení Postdoktorand
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje +420 387 775 832
www.vejrik.cz
lukas.vejrik@hbu.cas.cz
215NB

Ostatní

Postdoktorand

Researcher ID: E-1607-2017

H-index WoS: 12

J imp papers: 47

Citations: 430


Date of birth

23. 4. 1987, Kraslice, Czech Republic

 

Education and professional experience

Since 2018 Postdoc at the Institute of Hydrobiology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice

2013–2018 Ph.D. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Biology of fish predators in reservoirs and post-mining lakes; supervisor: RNDr. Martin Čech, PhD.).

2010–2013 MSc. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, RNDr., (Food, growth, sex ratio and depth distribution of perch (Perca fluviatilis L.) in newly created lakes in Podkrušnohoří; supervisor: RNDr.Martin Čech, PhD.).

2010–2012 MSc. student at the Faculty of Fisheries and Protection of waters University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, Ing., (Redundant fingerling of perch (Perca fluviatilis L.) in Vír Reservoir and its impact on other trophic levels; supervisor: RNDr. Martin Čech, PhD.).

Since 2008 part-time job as a student assistant worker at the Institute of Hydrobiology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice

2006–2009 BSc. student at the Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Assessment of real daily food intake of Great cormorant (Phalacrocorax carbo) wintering on the Vltava River in Prague-Troja, supervisor: RNDr. Martin čech, PhD.)

 

Project participation

LIFE21-NAT-IT-P-101074458 – LIFE PREDATOR: PREvent, Detect and combAT the spread Of SiluRus glanis in south european lakes to protect biodiversity (2022–2026, European Commission)

PTDC/ASP-PES/2913/2020 – MEGAPREDATOR: A giant on the water: from predation pressure to population control of the European catfish (2022–2025, Fundação para a Ciência e a Tecnologia)

QK1920011 - Methodology of predatory fish quantification in drinking-water reservoirs to optimize the management of aquatic ecosystems (2017–2022, Ministry of Agriculture)

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417 - Biomanipulation as a tool for improving water quality of dam reservoirs” (2018-2022, Ministry of Education, Youth and Sports)

LM2015075 - Project of Large Infrastructure for Research, Development, and Innovations (2017–2019, Ministry of Education, Youth and Sports)

No.7F14316 of the Norwegian Financial Mechanism 2009–2014 under contract number MSMT-28477/2014

CZ.1.07/2.3.00/20.0204 - Centre for ecological potential of fish communities in reservoirs and lakes (2012-2015, Ministry of Education, Youth and Sports)

05611212 - Methods for the assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies (2012–2013, State Environmental Fund CR)

CZ 0091 - Monitoring of the fish stock of Czech reservoirs (2008–2010, Grant from Iceland, Liechtestein and Norway through the EEA financial mechanism and the Norwegian financial mechanism)

 

 Research papers with IF

See the list with links below

 

Awards

The Otto Wichterle Award in 2022 for promising young scientists of CAS

Dean Award for excellent dissertation thesis in 2018 awarded by dean of Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice

Zdeněk Veselovský Award for excellent student publication in ethology in 2017 awarded by ČSEtS (Czech and Slovak ethological society)

3rd place in 2022, Audience award in 2021, 1st place in 2020, 2nd place in 2018, and 2nd and 3rd place in 2015 in Photogenic Science awarded by Czech Academy of Sciences

1st place in 2021 in online voting in Photogenic Science

1st place in Student poster competition at Conference Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, ČB, CZ

 

Chapters in books

Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Sajdlová, Z., Čech, M. (2019) Area of catfish occurrence and risks connected with introductions to new localities. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p:143-152, ID_53874.

 Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Čech, M. (2019) Methods for capturing catfish and potential regulation of catfish population. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p:135-142, ID_53875.

Vejřík, L., Vejříková, I., Blabolil, P., Peterka, J., Čech, M. (2019) Catfish as a potential key species for biomanipulation purposes. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p: 127-134, ID_53876.

 

Conference (selected)

Vejřík, L.: European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Oral presentation, RybiKon, 3–5 November 2020, České Budejovice (online), CZ.Vejřík, L.: Invasive behaviour of European catfish (Silurus glanis), the freshwater apex predator. Oral presentation, Species on the Move, 22–26 July 2019, Kruger NP, South Africa.

Vejřík, L., Vejříková, I., Jůza, T., Frouzová, J., Seďa, J., Blabolil, P., Ricard, D., Vašek, M., Kubečka, J., Říha, M., Čech, M. (2022) Hypoxic pelagic zone as a refuge for small fish in a freshwater ecosystem. Poster presentation, Percis V, 18–23 September 2022, České Budějovice, CZ.

Vejřík, L., Matějíčková, I., Jůza, T., Frouzová, J., Seďa, J., Blabolil, P., Ricard, D., Vašek, M., Kubečka, J., Říha, M., Čech, M. (2016) Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Poster presentation, Conference Species on the Move, Hobart, Tasmania.

Vejřík, L., Čech, M., Matějíčková, I., Frouzová, J., Jůza, T., Kubečka, J. (2014) Hypoxic pelagial as a refuge for small fish in freshwater ecosystem. Poster presentation, Conference Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, CZ. 1st place in Student poster competition.

Czech presentation about catfish: https://www.youtube.com/watch?v=lcGRPkn-A9Q

 

Popularization, publication in Czech language

Vejřík L., Vejříková I. (2022) Jsou ryby stejně vybíraví strávníci jako lidé? [Are fishes as picky diners as humans?]. Rybářství 40-44.

Vejřík, L., Vejříková, I., Blabolil, P. (2020) Ověření technologie: Využití návazcových šňůr ke zjištění populační struktury sumce velkého [Use of hook-lines to determine the population structure of European catfish (Silurus glanis)]. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 28pp.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Vliv sumce na vodní prostředí, vývoj sumčích populací a etologie sumce [European catfish and its secrets: Impact on the aquatic ecosystems, catfish population and ethology] Rybářství 2020 (6): 52–55.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Druhová a velikostní skladba potravy [European catfish and its secrets: Species and size composition of diet] Rybářství 2020 (5): 56–59.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Potravní chování a aktivita [European catfish and its secrets: Feeding behaviour and activity] Rybářství 2020 (4): 40–43.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Systematika, příbuzenské vztahy a rozšíření sumce [European catfish and its secrets: Growth, age, and life expectancy] Rybářství 2020 (3): 32–35.  

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Systematika, příbuzenské vztahy a rozšíření sumce [European catfish and its secrets: Systematics, relationships and catfish presence] Rybářství 2020 (2): 52–55.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Obr sladkých vod [Giant of freshwaters] Příroda 2020 (3–4): 36–39.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Místo života a smrti [Place of birth and death] Příroda 2020 (3–4): 40–47.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje, krása až na druhý pohled, Zpravodaj Nového Sedla (1): 3.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 2: Mlok skvrnitý, pan domácí starých hornických štol, Zpravodaj Nového Sedla (1): 4.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 3: Potkaly se v Novém Sedle, Zpravodaj Nového Sedla (1): 5.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského (a trochu Ústeckého) kraje 4: Jak se hojí zjizvená krajina? Zpravodaj Nového Sedla (1): 5.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 5: Říje očima fotografa, Zpravodaj Nového Sedla (1): 5.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 6: Zima ťuká na dveře, sýkorky zase na okna, Zpravodaj Nového Sedla (1): 4.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2017) Austrálský svět ježur a ptakopysků. Příroda (9–10) 46–50.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2017) Mizející podmořské pralesy. Rybářství (5) 94–95.

Vejřík, L., Matějíčková, I., Peterka, J., Jůza T. (2016) Makrofyta: nemilovaná, ale užitečná. Rybářství (3) 38–43.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2016) Kliďas od protinožců. Příroda (9–10) 20–24.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2015) Mramor v horských peřejích. Příroda (7–8) 54–59.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2014) Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země (4) 44–47.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2014) Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4) 24–28.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Úvod a jezero Barbora. Rybářství (1) 44–47.

Vejřík, L., Peterka, J. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Milada. Rybářství (2) 40–43.

Vejřík, L. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Most. Rybářství (3) 56–59.

Vejřík, L. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezera Medard a Michal. Rybářství (4) 56–58.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Dokončení Limnologie, morfologie a chemicko-fyzikální vlastnosti vod hydrických rekultivací důlních jam. Rybářství (5) 56–59.

Vejřík, L. (2013) Proč opomíjená treska tmavá. Rybářství (2) 80–82.

Vejřík, L. (2011) Pilkerování není jen prosté tlučení nástrahou o dno. Rybářství 8.

Vejřík, L., Čech, M. (2010) Jak je to s potravními zvyklostmi kormoránů v Evropě? Rybářství (3) 36–39.

Vejřík, L., Pikrt, M. (2010) Lov tresek v chalupových mělčinách. Rybářství 10.

Vejřík, L., Rusňák, Š., Andreska, J. (2009) Potrava kormoránů v Praze aneb od spekulací k faktům. Rybářství (3) 52–55.


Celkem nalezeno: 87 záznamů
Říha M., Prchalová M., Brabec M., Draštík V., Muška M., Tušer M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Rabaneda Bueno R., Sajdlová Z., Souza A., Šmejkal M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Kubečka J. (2023) Calibration of fish biomass estimates from gillnets: Step towards broader application of gillnet data. Ecological Indicators 153: 110425.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110425
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Sajdlová Z., Kočvara L., Kolařík T., Bartoň D., Jůza T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2023) Trophic position of the species and site trophic state affect diet niche and individual specialization: From apex predator to herbivore. Biology 12: 1113.
DOI: 10.3390/biology12081113
Vejříková I., Vejřík L., Čech M., Blabolil P., Peterka J. (2023) Variable diet plasticity in Eurasian perch (Perca fluviatilis): Current versus seasonal food uptake. Ecology of Freshwater Fish 32: 795–803.
DOI: 10.1111/eff.12746
Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022) Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806: 150649.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649
Jarić I., Říha M., Souza A., Rabaneda Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (2022) Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67: 1543-1558.
DOI: 10.1111/fwb.13959
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Kubečka J., Balk H., Blabolil P., Frouzová J., Kolařík T., Kratochvíl M., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Tušer M., Souza A., Vejřík L., Vejříková I. (2022) Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. Book
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies. Folia Parasitologica 69: 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies Folia Parasitologica 69: 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (1) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (1)] Rybářství 1: 44-47.
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (2) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (2)] Rybářství 2: 44-47.
Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Šmejkal M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2022) Ryby důlních jezer – zdary, nezdary a budoucí hrozby. [Fish of post-mining lakes – successes, failures and future threats.] Živa 5: 219-222.
Říha M., Blabolil P., Kubečka J., Bartoň D., Souza A., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Prchalová M., Sajdlová Z., Soukalová K., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Jůza T., Peterka J. (2022) Hodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek. [Evaluation of the ecological potential development of selected water reservoirs in terms of fish stocks.] Vodní hospodářství 9: 1-7.
Říha M., Rabaneda Bueno R., Jarić I., Souza A., Vejřík L., Draštík V., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Gjelland K.Ø., Rychtecký P., Sajdlová Z., Kočvara L., Tušer M., Prchalová M., Seďa J., Peterka J. (2022) Seasonal habitat use of three predatory fishes in a freshwater ecosystem. Hydrobiologia 849: 3351-3371.
DOI: 10.1007/s10750-022-04938-1
Šmejkal M., Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Ribeiro de Moraes K., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Behaviour affects capture probability by active sampling gear in a cyprinid fish. Fisheries Research 249: 106267.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106267
Tesfaye G., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Martinez C., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T., Kubečka J. (2022) Long-term monitoring of fish in a freshwater reservoir: Different ways of weighting complex spatial samples. Frontiers in Environmental Science 10: 1000087.
DOI: 10.3389/fenvs.2022.1000087
Vejřík L., Vejříková I. (2022) Jsou ryby stejně vybíraví strávníci jako lidé? [Are fishes as picky diners as humans?] Rybářství 40-44.
Vejřík L., Vejříková I. (2022) Hook-lines used for sampling of European catfish (Silurus glanis). In: Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes.
Vejříková I., Vejřík L., Čech M., Říha M., Peterka J. (2022) Succession of submerged vegetation in a hydrologically reclaimed opencast mine during first 10 years. Restoration Ecology 30: e13489.
DOI: 10.1111/rec.13489
Anton - Pardo M., Muška M., Jůza T., Vejříková I., Vejřík L., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Peterka J. (2021) Diel changes in vertical and horizontal distribution of cladocerans in two deep lakes during early and late summer Science of the Total Environment 751: 141601.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141601

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×