HR Excellence in Science

RNDr. Ing. Lukáš Vejřík, Ph.D.

Pracovní zařazení Postdoktorand
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje +420 387 775 832
www.vejrik.cz
lukas.vejrik@hbu.cas.cz
215NB

Ostatní

Postdoktorand

Researcher ID: E-1607-2017

H-index WoS: 9

J imp papers: 35

Citations: 215

Citations without self-citations: 159


Date of birth

23. 4. 1987, Kraslice, Czech Republic

 

Education and professional experience

Since 2018 Postdoc at the Institute of Hydrobiology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice

2013–2018 Ph.D. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Biology of fish predators in reservoirs and post-mining lakes; supervisor: RNDr. Martin Čech, PhD.).

2010–2013 MSc. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, RNDr., (Food, growth, sex ratio and depth distribution of perch (Perca fluviatilis L.) in newly created lakes in Podkrušnohoří; supervisor: RNDr.Martin Čech, PhD.).

2010–2012 MSc. student at the Faculty of Fisheries and Protection of waters University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, Ing., (Redundant fingerling of perch (Perca fluviatilis L.) in Vír Reservoir and its impact on other trophic levels; supervisor: RNDr. Martin Čech, PhD.).

Since 2008 part-time job as a student assistant worker at the Institute of Hydrobiology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice

2006–2009 BSc. student at the Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Assessment of real daily food intake of Great cormorant (Phalacrocorax carbo) wintering on the Vltava River in Prague-Troja, supervisor: RNDr. Martin čech, PhD.)

 

Project participation

QK1920011 - Methodology of predatory fish quantification in drinking-water reservoirs to optimize the management of aquatic ecosystems (2017–2022, Ministry of Agriculture)

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417 - Biomanipulation as a tool for improving water quality of dam reservoirs” (2018-2022, Ministry of Education, Youth and Sports)

LM2015075 - Project of Large Infrastructure for Research, Development, and Innovations (2017–2019, Ministry of Education, Youth and Sports)

No.7F14316 of the Norwegian Financial Mechanism 2009–2014 under contract number MSMT-28477/2014

CZ.1.07/2.3.00/20.0204 - Centre for ecological potential of fish communities in reservoirs and lakes (2012-2015, Ministry of Education, Youth and Sports)

05611212 - Methods for the assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies (2012–2013, State Environmental Fund CR)

CZ 0091 - Monitoring of the fish stock of Czech reservoirs (2008–2010, Grant from Iceland, Liechtestein and Norway through the EEA financial mechanism and the Norwegian financial mechanism)

 

 Research papers with IF

See the list with links below

 

Awards

Dean Award for excellent dissertation thesis in 2018 awarded by dean of Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice

Zdeněk Veselovský Award for excellent student publication in ethology in 2017 awarded by ČSEtS (Czech and Slovak ethological society)

2nd place in 2018, and 2nd and 3rd place in 2015 in Photogenic Science awarded by CAS

1st place in Student poster competition at Conference Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, ČB, CZ

 

Chapters in books

Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Sajdlová, Z., Čech, M. (2019) Area of catfish occurrence and risks connected with introductions to new localities. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p:143-152, ID_53874.

 Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Čech, M. (2019) Methods for capturing catfish and potential regulation of catfish population. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p:135-142, ID_53875.

Vejřík, L., Vejříková, I., Blabolil, P., Peterka, J., Čech, M. (2019) Catfish as a potential key species for biomanipulation purposes. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p: 127-134, ID_53876.

 

Conferences (selected)

Oral presentations

Vejřík, L.: European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Oral presentation, RybiKon, 3–5 November 2020, České Budejovice (online), CZ.

Vejřík, L.: Invasive behaviour of European catfish (Silurus glanis), the freshwater apex predator. Oral presentation, Species on the Move, 22–26 July 2019, Kruger NP, South Africa.

Posters

Vejřík, L., Matějíčková, I., Jůza, T., Frouzová, J., Seďa, J., Blabolil, P., Ricard, D., Vašek, M., Kubečka, J., Říha, M., Čech, M. (2016) Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Poster presentation, Conference Species on the Move, Hobart, Tasmania.

Vejřík, L., Čech, M., Matějíčková, I., Frouzová, J., Jůza, T., Kubečka, J. (2014) Hypoxic pelagial as a refuge for small fish in freshwater ecosystem. Poster presentation, Conference Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, Czech Republic. 1st place in Student poster competition.

Matějíčková, I., Peterka, J., Syväranta, J., Vejřík, L., Kočvara, L. (2014) Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes (Czech Republic). Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, Czech Republic.

 

Popularization, publication in Czech language

Vejřík, L., Vejříková, I., Blabolil, P. (2020) Ověření technologie: Využití návazcových šňůr ke zjištění populační struktury sumce velkého [Use of hook-lines to determine the population structure of European catfish (Silurus glanis)]. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 28pp.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Vliv sumce na vodní prostředí, vývoj sumčích populací a etologie sumce [European catfish and its secrets: Impact on the aquatic ecosystems, catfish population and ethology] Rybářství 2020 (6): 52–55.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Druhová a velikostní skladba potravy [European catfish and its secrets: Species and size composition of diet] Rybářství 2020 (5): 56–59.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Potravní chování a aktivita [European catfish and its secrets: Feeding behaviour and activity] Rybářství 2020 (4): 40–43.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Systematika, příbuzenské vztahy a rozšíření sumce [European catfish and its secrets: Growth, age, and life expectancy] Rybářství 2020 (3): 32–35.  

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Systematika, příbuzenské vztahy a rozšíření sumce [European catfish and its secrets: Systematics, relationships and catfish presence] Rybářství 2020 (2): 52–55.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Obr sladkých vod [Giant of freshwaters] Příroda 2020 (3–4): 36–39.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Místo života a smrti [Place of birth and death] Příroda 2020 (3–4): 40–47.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje, krása až na druhý pohled, Zpravodaj Nového Sedla (1): 3.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 2: Mlok skvrnitý, pan domácí starých hornických štol, Zpravodaj Nového Sedla (1): 4.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 3: Potkaly se v Novém Sedle, Zpravodaj Nového Sedla (1): 5.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského (a trochu Ústeckého) kraje 4: Jak se hojí zjizvená krajina? Zpravodaj Nového Sedla (1): 5.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 5: Říje očima fotografa, Zpravodaj Nového Sedla (1): 5.

Vejříková, I., Vejřík, L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 6: Zima ťuká na dveře, sýkorky zase na okna, Zpravodaj Nového Sedla (1): 4.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2017) Austrálský svět ježur a ptakopysků. Příroda (9–10) 46–50.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2017) Mizející podmořské pralesy. Rybářství (5) 94–95.

Vejřík, L., Matějíčková, I., Peterka, J., Jůza T. (2016) Makrofyta: nemilovaná, ale užitečná. Rybářství (3) 38–43.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2016) Kliďas od protinožců. Příroda (9–10) 20–24.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2015) Mramor v horských peřejích. Příroda (7–8) 54–59.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2014) Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země (4) 44–47.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2014) Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4) 24–28.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Úvod a jezero Barbora. Rybářství (1) 44–47.

Vejřík, L., Peterka, J. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Milada. Rybářství (2) 40–43.

Vejřík, L. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Most. Rybářství (3) 56–59.

Vejřík, L. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezera Medard a Michal. Rybářství (4) 56–58.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Dokončení Limnologie, morfologie a chemicko-fyzikální vlastnosti vod hydrických rekultivací důlních jam. Rybářství (5) 56–59.

Vejřík, L. (2013) Proč opomíjená treska tmavá. Rybářství (2) 80–82.

Vejřík, L. (2011) Pilkerování není jen prosté tlučení nástrahou o dno. Rybářství 8.

Vejřík, L., Čech, M. (2010) Jak je to s potravními zvyklostmi kormoránů v Evropě? Rybářství (3) 36–39.

Vejřík, L., Pikrt, M. (2010) Lov tresek v chalupových mělčinách. Rybářství 10.

Vejřík, L., Rusňák, Š., Andreska, J. (2009) Potrava kormoránů v Praze aneb od spekulací k faktům. Rybářství (3) 52–55.

 

Web links:

https://budejovice.rozhlas.cz/lukas-vejrik-z-biologickeho-centra-akademie-ved-v-ceskych-budejovicich-8348156

https://irybarstvi.cz/aktualni-cislo/odemceny-clanek-z-rybarstvi-sumec-a-jeho-tajemstvi-3-potravni-chovani-a-aktivita/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11453892072-magicke-hlubiny/dily/

https://ziva.avcr.cz/2020-5/ryby-v-rekultivovanych-dulnich-jamach-udrzeni-kvality-vody-a-socioekonomicky-rozvoj.html

https://www.researchgate.net/profile/Lukas_Vejrik

www.vejrik.cz


Celkem nalezeno: 68 záznamů
Anton - Pardo M., Muška M., Jůza T., Vejříková I., Vejřík L., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Peterka J. (2021) Diel changes in vertical and horizontal distribution of cladocerans in two deep lakes during early and late summer Science of the Total Environment 751: 141601.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141601
Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Kubečka J. (2021) New way to investigate fish density and distribution in the shallowest layers of the open water. Fisheries Research 238: 105907.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105907
Bartoň D., Bretón F., Blabolil P., Souza A., Vejřík L., Sajdlová Z., Kolařík T., Kubečka J., Šmejkal M. (2021) Effects of hydropeaking on the attached eggs of a rheophilic cyprinid species. Ecohydrology 14: e2280.
DOI: 10.1002/eco.2280
Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T. (2021) Less is more – Basic quantitative indices for fish can be achieved with reduced gillnet sampling. Fisheries Research 240: 105983.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105983
Jůza T., Blabolil P., Bartoň D., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Peterka J. (2021) Recovery of the ruffe (Gymnocephalus cernua) population after an invasion boom of round goby (Neogobius melanostomus) in De Gijster Lake (the Netherlands). Aquatic Invasions 16: 499-511.
DOI: 10.3391/ai.2021.16.3.07
Říha M., Gjelland K.O., Děd V., Eloranta A.P., Rabaneda Bueno R., Baktoft H., Vejřík L., Vejříková I., Draštík V., Šmejkal M., Holubová M., Jůza T., Rosten C., Sajdlová Z., Økland F., Peterka J. (2021) Contrasting structural complexity differentiate hunting strategy in an ambush apex predator. Scientific Reports 11: 17472.
DOI: 10.1038/s41598-021-96908-1
Šmejkal M., Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Ribeiro de Moraes K., Soukalová K., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J. (2021) Climbing up the ladder: male reproductive behaviour changes with age in a long-lived fish. Behavioral Ecology and Sociobiology 75: 22.
DOI: doi.org/10.1007/s00265-020-02961-7
Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Holubová M., Kočvara L., Bartoň D., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2020) Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj [Fish in reclaimed post-mining pits - maintaining water quality and socio-economic development] Živa 5/2020: 261-264.
Šmejkal M., Bartoň D., Děd V., Souza A., Blabolil P., Vejřík L., Sajdlová Z., Říha M., Kubečka J. (2020) Negative feedback concept in tagging: Ghost tags imperil the long-term monitoring of fishes PLoS ONE 15: e0229350.
DOI: 10.1371/journal.pone.0229350
Souza A., Soukalová K., Děd V., Šmejkal M., Blabolil P., Říha M., Jůza T., Vašek M., Čech M., Peterka J., Vejřík L., Vejříková I., Tušer M., Muška M., Holubová M., Boukal D.S. , Kubečka J. (2020) Ontogenetic and interpopulation differences in otolith shape of the European perch (Perca fluviatilis) Fisheries Research 230: 105673.
DOI: doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105673
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Obr sladkých vod [Giant of freshwaters] Příroda 2020 (3–4): 36–39.
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Místo života a smrti [Place of birth and death] Příroda 2020 (3–4): 40–47.
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Systematika, příbuzenské vztahy a rozšíření sumce [European catfish and its secrets: Systematics, relationships and catfish presence] Rybářství 2020 (2): 52–55.
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P. (2020) Ověření technologie: Využití návazcových šňůr ke zjištění populační struktury sumce velkého. [Use of hook-lines to determine the population structure of European catfish (Silurus glanis).] Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 28pp.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje, krása až na druhý pohled. [Nature of the Karlovy Vary region, beauty at second sight.] Zpravodaj Nového Sedla 7: 3.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 2: Mlok skvrnitý, pan domácí starých hornických štol. [Nature of KV region 2: Salamander, landlord of old mining galleries.] Zpravodaj Nového Sedla 8: 4.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského (a trochu Ústeckého) kraje 4: Jak se hojí zjizvená krajina? [Nature of KV Region 4: Healing of post-mining landscape.] Zpravodaj Nového Sedla 10: 5.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 3: Potkaly se v Novém Sedle. [Nature of KV region 3: Toads met in Nové Sedlo Town.] Zpravodaj Nového Sedla 9: 5.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 5: Říje očima fotografa. [Nature of KV Region 5: Rutting through the eyes of a photographer.] Zpravodaj Nového Sedla 11: 5.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 6: Zima ťuká na dveře, sýkorky zase na okna. [Nature of KV Region 6: Winter is knocking on doors, tits on windows.] Zpravodaj Nového Sedla 12: 4.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×