HR Excellence in Science
Celkem nalezeno: 94 záznamů
Andresen E., Kappel S., Stärk H., Riegger U. , Borovec J., Mattusch J., Heinz A., Schmelzer C., Matoušková Š., Dickinson B., Küpper H. (2016) Cadmium toxicity investigated at the physiological and biophysical levels under environmentally relevant conditions using the aquatic model plant Ceratophyllum demersum New Phytologist 210: 1244-1258.
DOI: 10.1111/nph.13840
Doležal J., Dvorský M., Kopecký M., Liancourt P., Hiiesalu I., Macek M. , Altman J. , Chlumská Z. ., Řeháková K., Čapková K., Borovec J., Mudrak O., Wild J. , Schweingruber F. (2016) Vegetation dynamics at the upper elevational limit of vascular plants in Himalaya. Scientific Reports 6: DOI: 10.1038/srep24881
Blabolil P., Říha M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Frouzová J., Jůza T., Muška M., Tušer M., Draštík V., Ricard D., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Matěna J., Borovec J., Kubečka J. (2015) Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů [A new tool for improvement the quality of water ecosystems]. In: Rádková, V., Bojková, J. (eds.) Sborník příspěvků XVII. konference ČLS a SLS "Voda – věc veřejná", Mikulov, June 29–July 3, 2015. Masarykova univerzita, Brno, ISBN 978–80–210–7874–1: pp. 41–45.
Hejzlar J., Borovec J., Zahrádka V., Rosendorf P. (2015) Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice [Influence of cage fish farming on water quality in the eutrophic Nechranice Reservoir]. In: Říhová Ambrožová, J., Petráková Kánská, K. (eds.) Sborník konference Vodárenská biologie 2015, Praha, February 4–5, 2015. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–83–8: pp. 61–68.
Jan J., Borovec J., Hubáček T. (2015) Co umíme říci o sedimentech, aneb hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci [What can we say about sediments, evaluation of reservoir sediments and their link to eutrophication]. In: Kosour, D. et al. (ed.) Sborník konference Vodní nádrže 2015, Brno, October 6–7, 2015. Povodí Moravy, Brno, ISBN 978–80–260–8726–7: pp. 55–60.
Jan J., Borovec J., Kopáček J., Hejzlar J. (2015) Assessment of phosphorus associated with Fe and Al (hydr)oxides in sediments and soils. Journal of Soils and Sediments 15: 1620–1629.
DOI: 10.1007%2Fs11368-015-1119-1
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Borovec J., Hejzlar J. (2015) Modelling of sediment and phosphorus loads in reservoirs in the Czech Republic. In: Fullen, M.A., Famodimu, J., Karyotis, T., Noulas, C., Panagopoulos, A., Rubio, J.L., Gabriels, D. (eds.) Innovative Strategies and Policies for Soil Conservation. Reiskirchen, Catena Verlag, ISBN 978–3–923381–62–3: pp. 21–34.
Krása J., Jáchymová B., Bauer M., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Bečička M. (2015) Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice [Erosion of agricultural land and its importance for siltation and eutrophication of reservoirs in the Czech Republic]. In: Kosour, D. et al. (ed.) Sborník konference Vodní nádrže 2015, Brno, October 6–7, 2015. Povodí Moravy, Brno, ISBN 978–80–260–8726–7: pp. 43–46.
Vrzák J., Knotek J., Borovec J., Dadejík M., Krist P. (2015) Nakládání se sedimentem z vodních nádrží, možnosti rozdružení a dalšího využití sedimentu [Management of reservoir sediments, sediment washing and reuse]. In: Kosour, D. et al. (ed.), Sborník konference Vodní nádrže 2015, Brno, October 6–7, 2015. Povodí Moravy, Brno, ISBN 978–80–260–8726–7: pp. 161–166.
Blabolil P., Říha M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Tušer M., Frouzová J., Ricard D., Šmejkal M., Vejřík L., Duras J., Matěna J., Borovec J., Kubečka J. (2014) Současný stav nádrží v České republice z hlediska složení rybích obsádek [The current status of Czech reservoirs based on fish community composition]. Vodní hospodářství 64: 5–11..
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2014, Praha, February 5–6, 2014. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–78–4:pp. 21–32.
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Nedoma J., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Kubečka J., Ricard D., Matěna J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero [Methodology of assessment of the ecological potential heavily modified water bodies and artificial water bodies – lake category]. Certifikovaná metodika Ministerstvem životního prostředí České republiky 1828/ENV/15. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice:
Krása J., Jáchymová B., Bauer M., Dostál T., David V., Bečička M., Devátý J., Strouhal L., Vrána K., Rosendorf P., Ansorge L., Fiala D., Hejzlar J., Borovec J., Duras J. (2014) Atlas transportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky v povodích nádrží ohrožených eutrofizací [Atlas of sediment and phosphorus transport into vulnerable reservoirs within the Czech Republic]. In: ČVUT v Praze Fakulta stavební ISBN 978–80–01–05635–6 vydání druhé 72 p.
Sirová D., Šantrůček J., Adamec L., Bárta J., Borovec J., Pech J., Owens S., Šantrůčková H., Schäufele R., Štorchová H., Vrba J. (2014) Dinitrogen fixation associated with shoots of aquatic carnivorous plants: is it ecologically important? Annals of Botany 114: 125–133..
Blabolil P., Říha M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Tušer M., Frouzová J., Ricard D., Mrkvička T., Sajdlová Z., Vejřík L., Šmejkal M., Borovec J., Matěna J., Boukal D., Kubečka J. (2013) Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů [What do the fish say about the quality of aquatic ecosystems]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 51–56.
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivěných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 33–38.
Jan J., Borovec J., Kopáček J., Hejzlar J. (2013) What do results of common sequential fractionation and single-step extractions tell us about P binding with Fe and AL compounds in non-calcareous sediments? Water Research 47: 547–557..
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J. (2013) Metodika hodnocení ohroženosti vodních nádrží eutrofizací způsobenou přísunem erozního fosforu [Methodology for assessment of vulnerability of water reservoirs from eutrophication caused by supply of phosphorus from soil erosion]. In: Kosour, D. (ed.) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 70–72.
Krása J., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Dostál T., David V., Ansorge L., Duras J., Janotová B., Bauer M., Devátý J., Strouhal L., Vrána K., Fiala D. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy [Assessment of vulnerability of water reservoirs to sediment loads and eutrophication caused by soil erosion]. In: ČVUT v Praze ISBN 978–80–01–05428–4 58 p.
Borovec J., Jan J., Hejzlar J., Krása J., Rosendorf P. (2012) Eutrofizační potenciál erozních částic v nádržích [Eutrophicion potential of erosion particles in reservoirs ]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 57–61.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×