HR Excellence in Science

Strukturální fondy

V programovém období 2014 – 2020 jsou pro naplňování cílů kohezní politiky k dispozici programy, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Jedná se o operační programy (OP), programy přeshraniční spolupráce a programy nadnárodní a meziregionální spolupráce, které jsou v gesci jednotlivých ministerstev. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. zahájilo přípravu pro získání podpory, nebo již čerpá podporu z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko ad.​

 

Program EXCELES - program podpory výzkumu, vývoje a inovací VaVaI

LX22NPO5103 Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB)

 

Operační program Jan Amos Komenský

CZ.02.01.01/00/22_008/0004575 - RNA pro terapii

CZ.02.01.01/00/22_010/0003414 – MSCA Fellowships – INTERFELLOWS6

CZ.02.01.01/00/22_010/0008117 – VEDA FELLOWSHIPS

 

Fondy EHP a Norska

3211100001 - VetExT – Veteran Tree Experience Transfer

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OPPIK

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0011523 - Ochrana duševního vlastnictví na Biologickém centru AV

 

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

304021D168 - Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů

 

Program Interreg V-A Rakousko-Česká republika

ATCZ14 - Czech-Austrian Center for Supracellular Medical Research

ATCZ52 - Infrastruktura pro metabolomický výzkum a lékařskou chemii

ATCZ207 - Regionální podpora genetického výzkumu

 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

118 – Bavorsko-české metabolomické sdružení

123 - Ekologické polymery na biologickém základě

BYCZ331 – Biokompatibilní a biodegradovatelná lepidla

 

Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027

BYCZ 01–039 Antimikrobiální povrchové úpravy inspirované přírodními produkty hmyzu

BYCZ01-020 – Sumava Fish Jewels 

 

Program podpory úspěšných ERC projektů v EU:

LL1205 Charakterizace unikátních vlastností esenciální FoF1 ATP syntázy u původce africké spavé nemoci Trypanosoma bucei za účelem vývoje inhibitorů tohoto komplexu.

LL1601 Komplexní studium diplonemidů, nových klíčových hráčů v oceánech.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OP VVV

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000336 - KOROLID - Kovy, rostliny a lidé

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775 - Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777 - ELIXIR-CZ: Budování kapacit

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782 - Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000641 - OBUVV - Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247 - IBERA - Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i. do Evropského výzkumného prostoru

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417 - Biomanipulace

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008357 - MeMoBiC - Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků Biologického centra

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 - Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0008772 - Rozšířený pohled na energetickou rovnováhu organismu: neurální integrace mezi signalizací inzulinu a adipokinetického hormonu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014649 -  ABERA - Ukotvení Biologického centra AV ČR, v. v. i. v Evropském výzkumném prostoru

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016982 - MeMoVA - Mezinárodní mobility výzkumných a administrativních pracovníků Biologického centra

CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017809 - SMART - Stipendia Marie Curie - Bensaoud, Salomaki, Horváthová

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016248 - LeishWeb - Evropské fellowshipy H2020 - LeishOmics a Invaweb

 

Projekty v gesci MZe programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“

QJ1610365 Výzkum a využití perspektivních technologických postupů v systémech ekologické a integrované produkce jahod

 

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (Ministerstvo zdravotnictví)

16-34238A Vývoj a testování nových perspektivních antivirotik a jejich proléčiv aktivních proti viru klíšťové encefalitidy

17-30091A Unikátní biosyntetické enzymy jako klíč k novým bioaktivním látkám

 

Operační program Zaměstnanost

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008832 – Dětská skupina Motýl

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016285 – Dětská skupina Motýl 3

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×